Zapisy na Intensywny kurs montażu 2018 - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Intensywny kurs montażu!

Nabór do 15 czerwca 2018 roku.

 

Termin kursu: 19 czerwca - 29 czerwca 2018 roku
(Informacje: Katarzyna Bońkowska e-mail: katarzynabonkowska@szkolafilmowa.pl)

 

   Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 09.30-14.30. Dopuszczalna liczba uczestników: 10-20 osób. Przy jednym stanowisku montażowym: 1-2 osoby. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, w związku z tym prosimy o zweryfikowanie dostępności miejsc na kursie u pracownika dziekanatu

   Kurs poprowadzi Zbigniew Niciński, montażysta i realizator telewizyjny. Nagrodzony w 1992r. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za montaż filmu "Psy" w reż. Władysława Pasikowskiego. Oprócz tego montażysta takich filmów jak, m.in. "Psy 2. Ostatnia krew", "Kroll", "Pokaż kotku co masz w środku".

In
tensywny kurs montażu - program:

   Zaprezentowanie sprzętu w montażowni – komputery, program AVID. Zapoznanie się z istotą montażu: czemu służy montaż i jak powinno się postrzegać tę dziedzinę działalności artystycznej. Sprawdzian predyspozycji poszczególnych uczestników kursu przez proste ćwiczenie typu ciągi montażowe.

Podstawy montażu:

Ujęcie, scena, sekwencja. Film na taśmie światłoczułej, zapis cyfrowy.

Wykonanie ćwiczenia z użyciem sprzętu filmowego (kamer, światła).

Ruch w filmie:

Ruch obiektu, ruch kamery, cięcia na ruchu. Rytm i tempo.

Film fabularny:

Dialogi w filmie – jak montować rozmowę dwóch postaci?

Scena dialogowa:

Ćwiczenie – montaż kilku scenek dialogowych.

Podstawy montażu:

Montaż dramaturgiczny i skojarzeniowy.

Wybrane figury stylistyczne.

Interpunkcja filmowa. Wykonanie kilku przejść pomiędzy ujęciami.

Budowanie całości dzieła - dramaturgia.

Dźwięk w filmie:

Muzyka, efekty i dialogi w filmie.

Przykłady filmów. Prezentacja udźwiękawiania scenki z filmu.

Ćwiczenie z dźwiękiem.

Opracowywanie filmu w warstwie obrazowej i dźwiękowej.

Wykonanie napisów i korekty barwnej.

Opublikowanie filmu w postaci pliku.


Większość zajęć teoretycznych i praktycznych będzie dostosowywana na bieżąco do poziomu zaangażowania grupy.Kursanci będą mieli do dyspozycji materiały robocze profesjonalnych filmów i produkcji 
własnych Warszawskiej Szkoły Filmowej. Będą także realizować swoje ćwiczenia. Całość 
kursu jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów. 
Nauka programu AVID jest dostosowywana personalnie do każdego uczestnika. Nie ma 
znaczenia, czy ktoś wcześniej pracował na takim lub innym, podobnym programie. Jedynym 
warunkiem jest znajomość podstaw pracy w Windows. Program kursu, na technicznym 
poziomie, jest przyjazny dla wszystkich i nie wymaga posiadania wiedzy technicznej. 

Zapraszam serdecznie
Zbigniew Niciński

 

Intensywny kurs montażu - zgłoszenia:

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie

   Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Kompletne zgłoszenie uczestnictwa w kursie powinno zawierać wypełnioną ankietę zgłoszeniową (do pobrania tutaj w pliku .doc) (do pobrania tutaj w pliku .pdf), kserokopię dowodu osobistego, oraz dowód uiszczenia opłaty za kurs.

   Zgłoszenie należy dostarczyć (osobiście, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej ) na następujący adres:


Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa
e-mail: katarzynabonkowska@szkolafilmowa.pl

W ankiecie zgłoszeniowej proszę podać nazwę kursu i termin: "KURS MONTAŻU FILMOWEGO, czerwiec 2018 r."

Opłata za kurs wynosi 1200 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych).

Opłatę rekrutacyjną za kurs proszę przelewać na konto:

Linda & Ślesicki Production Sp. z o.o.

ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa

66 1240 1040 1111 0000 0136 5748 

Feedback