Przetargi - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Projekt: Medialne Mazowsze

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Opracowanie aplikacji multimedialnych w ramach projektu <Stworzenie kompleksowej oferty turystycznej w ramach promocji Województwa Mazowieckiego jako atrakcyjnego regionu dla filmowców z całego świata - Medialne Mazowsze>”. W odpowiedzi na niniejsze zapytanie złożono 3 oferty.

Oferty spełniające kryteria formalne skierowano do oceny merytorycznej Komisji Oceniającej Oferty. Zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Zapytaniu została wybrana oferta firmy: Global-lab Sp. z o.o., ul. Lustrzana 4, 01-342 Warszawa.

 

Projekt: Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej - Kino Elektronik

 

Regulamin udzielania zamówień niepublicznych.

 

1. Wyposażenie Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej - Kino Elektronik – kamery i osprzęt filmowy, zestawy obiektywów:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

- Odpowiedź na zapytanie dotyczące ogłoszenia.

- Zał. 2 - Formularz oferty (zmieniony)

 

W dniu 19 sierpnia 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Janusz Rupik PVP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 14, 41 -100 Siemianowice Śląskie. 

Cena oferty wynosi 430 000, 00 PLN brutto. 

 

2. Wyposażenie Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik – wyposażenie studia i pracowni reżyserii dźwięku:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W dniu 14 sierpnia 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Audiostacja S. C., ul. Główna 20 A, 03 -113 Warszawa. 

Cena oferty wynosi 192 546, 00 PLN brutto. 

 

3. Remont toalet na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W dniu 19 sierpnia 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: ELTOM - Marek Czarnocki., ul. 3 Maja 23, 08 -110 Siedlce. 

Cena oferty wynosi 149 000, 00 PLN brutto. 

 

4. Dostawa i montaż agregatów chłodniczych z podłączeniem do istniejącej centrali na potrzeby MCKM:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.08.2015 r.

 

W dniu 26 sierpnia 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Pak - Progress Piotr Pieńkowski, ul. Racławicka 20, 96 - 300 Żyrardów. 

Cena oferty wynosi 54 120, 00 PLN brutto. 

 

5. Zaprojektowanie i produkcja strony systemu informatycznego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W dniu 26 sierpnia 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Torn Sp. z o. o., 02- 317  Warszawa, ul. Joteyki 20

Cena oferty wynosi 98 000, 00 PLN brutto.

 

6. Kompleksowe wyposażenie sali kinowej II Kina Elektronik w sprzęt projekcyjny w ramach projektu Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W dniu 07 września 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Kraftmann Cezary Czerny, ul.Kabrioletu 4, 03- 117 Warszawa

Cena oferty wynosi 50 000, 00 PLN brutto.

 

7. Wykonanie analiz dotyczących zapotrzebowania na produkty Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej - Kino Elektronik w mediach.

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W dniu 16 września 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Kopernika 34, 00- 336 Warszawa

Cena oferty wynosi 119 950, 00 PLN brutto.

 

W postępowaniu zostały złożone jeszcze dwie oferty, których nie poddano ocenie z poniższych powodów:

1. Ekoinnmar Sp. z o.o; ul. Wedmanowej 7, 93- 228 Łódź

 - Zgodnie z ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert punkt „kryterium oceny” wskazano, że oferta nie będzie podlegała ocenie, gdy Wykonawca nie wykonał żadnego dokumentu strategicznego w okresie ostatnich 3 lat, to jest analiz, planów rozwoju i promocji oraz studiów wykonalności i biznesplanów.

- Wykonawca w złożonej ofercie nie przedstawił swojego doświadczenia, tylko doświadczenie firmy MM Marketing i Innowacje Sp. z o.o.

- W złożonej ofercie brak dokumentu mającego swoje oparcie w przepisach prawa na podstawie którego Wykonawca nabyłby doświadczenie wyżej wymienionej Spółki z o.o.

 

2. KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00 -289 Warszawa.

- Wykonawca nie zaakceptował projektu umowy załączonego do zaproszenia do składania ofert. Wykonawca zastrzegł podpisanie umowy od dokonania istotnych zmian w treści tej umowy, wskazanych w formularzu oferty.

Tym samym pierwsza oferta zostaje odrzucona, jako złożona przez wykonawcę, który nie posiada wymaganego doświadczenia. Druga, jako oferta, której treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści formularza oferty stanowiącego załącznik nr. 2 do zaproszenia.

 

 

8. Opracowanie planu rozwoju i promocji produktów kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej - Kino Elektronik w mediach.

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 


 

Dotyczy: „Opracowania planu rozwoju i promocji produktów kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik w mediach”

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego „Opracowania planu rozwoju i promocji produktów kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik w mediach”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w Procedurze pytania:

1.     Załącznikiem  powyższego zapytania jest umowa . W umowie w § 6 ust. 2 zapis dotyczący odszkodowania na zasadach ogólnych. Czy dopuszczają Państwo możliwość dokonania zmian w tym zapisie? Sugerujemy doprecyzowanie: jednak , nie więcej niż 30 % wartości umowy brutto.

2.     Czy oczekują Państwo spotkań ?

3.     Czy ofertę można złożyć elektronicznie?

Odpowiedzi:

Ad.1 Tak.

Ad. 2 Tak, Zamawiający wymaga spotkań  w ilości niezbędnej do opracowania planu rozwoju i promocji produktów kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik w mediach.

Ad. 3 Tak na adres mail podany w treści ogłoszenia.

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający zmienia termin złożenia ofert o 2 dni tj. do dnia 11 września 2015 r.

Pozostałe warunki Procedury bez zmian.


 

Warszawa, 8 września 2015 r.

Dotyczy: „Opracowania planu rozwoju i promocji produktów kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik w mediach” W nawiązaniu do zapytania dotyczącego „Opracowania planu rozwoju i promocji produktów kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik w mediach”

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w Procedurze pytania:

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego „Opracowania planu rozwoju i promocji produktów kulturalnych Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik w mediach” proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

1.      Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia?

2. Czy podany termin jest ostateczny?

Odpowiedzi:

Ad.1 Nie

Ad. 2 Termin jest ostateczny i wynika z terminu rozliczenia umowy o dofinansowanie.

Warunki Procedury pozostają bez zmian.


W dniu 22 września 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: Ecorys sp. z o.o., ul. Solec 38 lok. 105, 00- 394 Warszawa z ceną 24 600 zł.

W postępowaniu jw. w terminie złożenia ofert wpłynęło 6 ofert, 4 z nich poddano ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zaproszeniu do złożenia ofert.

Master Consulting Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Hoża 29/31 lok. 79, 00- 521 Warszawa

Cena oferty: 18.450 zł.

Lata działalności na rynku: 12 lat.

Ilość osób przewidzianych do wykonania zamówienia spełniających wymagania zamawiającego: 3

Doświadczenie, usługi spełniające wymagania zamawiającego: 2.

Ilość punktów: 40 +17,4+12+20= 89,14.

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Kopernika 34, 00- 336 Warszawa

Cena oferty: 50 000 zł.

Lata działalności na rynku: 11 lat.

Ilość osób przewidzianych do wykonania zamówienia spełniających wymagania zamawiającego: 5

Doświadczenie, usługi spełniające wymagania zamawiającego: 2.

Ilość punktów: 14,76+15,71+20+20= 70,47

Dźwignia Handlu sp. z o.o., ul. Mieszczańska 13/27, 30- 313 Warszawa

Cena oferty: 31 611 zł.

Lata działalności na rynku: 5 lat.

Ilość osób przewidzianych do wykonania zamówienia spełniających wymagania zamawiającego: 3

Doświadczenie, usługi spełniające wymagania zamawiającego: 2.

Ilość punktów: 23,35+7,14+12+20= 62,49

Ecorys sp. z o.o., ul. Solec 38 lok. 105, 00- 394 Warszawa

Cena oferty: 24 600 zł.

Lata działalności na rynku: 14 lat.

Ilość osób przewidzianych do wykonania zamówienia spełniających wymagania zamawiającego: 5

Doświadczenie, usługi spełniające wymagania zamawiającego: 2.

Ilość punktów: 30 +20+20+20= 90.

W postępowaniu zostały złożone jeszcze dwie oferty, których nie poddano ocenie z poniższych powodów:

1. Ekoinnmar Sp. z o.o; ul. Wedmanowej 7, 93- 228 Łódź

 - Zgodnie z ogłoszeniem o zaproszeniu do składania ofert punkt „kryterium oceny” wskazano, że oferta nie będzie podlegała ocenie, gdy Wykonawca nie wykonał żadnego dokumentu strategicznego w okresie ostatnich 3 lat, to jest analiz, planów rozwoju i promocji oraz studiów wykonalności i biznesplanów.

- Wykonawca w złożonej ofercie nie przedstawił swojego doświadczenia, tylko doświadczenie firmy MM Marketing i Innowacje Sp. z o.o.

- W złożonej ofercie brak dokumentu mającego swoje oparcie w przepisach prawa na podstawie którego Wykonawca nabyłby doświadczenie wyżej wymienionej Spółki z o.o.

2. KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00 -289 Warszawa.

- Wykonawca nie zaakceptował projektu umowy załączonego do zaproszenia do składania ofert. Wykonawca zastrzegł podpisanie umowy od dokonania istotnych zmian w treści tej umowy, wskazanych w formularzu oferty.

Tym samym pierwsza oferta zostaje odrzucona, jako złożona przez wykonawcę, który nie posiada wymaganego doświadczenia. Druga, jako oferta, której treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści formularza oferty stanowiącego załącznik nr. 2 do Zaproszenia.

 


 

9. Zakup sprzętu oświetleniowego i sprzętu do korekcji barwnej na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W dniu 16 września 2015 roku Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: JTW Sp. z o.o, ul. Narbutta 32 lok. 2, 02- 541 Warszawa

Cena oferty wynosi 239 000, 00 PLN brutto.

 

10. Wyposażenie studia fotograficznego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

Zamawiający zawiadamia na podstawie § 23 ust.1 lit. e) REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NIEPUBLICZNYCH Fundacji Edukacji i Sztuki Filmowej im. Macieja Siesickiego i Bogusława Lindy „Laterna Magica” z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa o unieważnieniu Procedury pn. „Wyposażenie studia fotograficznego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej”.

W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż dokonał wadliwego opisu przedmiotu zamówienia, w wyniku czego nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty odpowiadającej jego potrzebom i celom realizowanego Projektu „Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik”. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia w trakcie trwania procedury wadą.

Po usunięciu wady Zamawiający niezwłocznie ogłosi nową Procedurę.

 

 

11. System montażowy na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej- Kino Elektronik:

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. 2 - Formularz oferty.

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W dniu 6 października 2015 roku  Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy: SAD Sp. z o.o, ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, 02- 566 Warszawa

Cena oferty wynosi 414 946, 65 PLN brutto.

 

 

12. Wyposażenie studia fotograficznego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej:

 

 

 

- Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert.

 

- Dodatkowe informacje do przygotowania oferty.

 

- Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

 

- Zał. 2 - Formularz oferty.

 

- Zał. 3 - Wzór umowy.

 

W Procedurze na „Wyposażenie studia fotograficznego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej” w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta firmy PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50 – 424 Wrocław, z ceną:
34 194, 00 zł.
2. Oferta firmy 13p, Grzegorz Kociumbas, ul. Kosmiczna 22, 52 – 226 Wrocław, z ceną:
32 834, 85 zł.
3. Oferta firmy KARDER Dariusz Wilicki, ul. Alternatywy 4 lok. PT – 1, 02 – 775 Warszawa, z ceną: 42 830, 00 zł.
 
1. Oferta firmy PHPU ZUBER, Andrzej Zuber podlega odrzuceniu jako oferta, której treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia, gdyż:
- Zaoferowany w pkt. 3 statyw oświetleniowy Boom (żuraw) nie posiada ruchomej głowicy
- Zaoferowany w pkt. 18 stół fotograficzny bezcieniowy nie spełnia wymagań wymiarów (jest za duży).
2. Oferta firmy 13p, Grzegorz Kociumbas podlega odrzuceniu jako oferta, której treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do Zaproszenia, gdyż:
- Zaoferowany w pkt. 18 stół fotograficzny bezcieniowy nie spełnia wymagań wymiarów (jest za duży).
 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy KARDER Dariusz Wilicki, ul. Alternatywy 4 lok. PT – 1, 02 – 775 Warszawa, z ceną: 42 830, 00 zł.


 

Zapytania ofertowe 2016

 

1. „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej – Etap I dokumentacja”

Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa

 

2. „Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych. Innowacyjna oferta edukacji kulturalnej”

Analiza popytu

 

3. „Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych. Innowacyjna oferta edukacji kulturalnej”

Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności

 

4. "Warszawska Szkoła Filmowa On-line"

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i opracowanie Studium Wykonalności będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

 


 

Zapytania ofertowe 2017

 

1. „Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych. Innowacyjna oferta edukacji kulturalnej”

Zapytanie ofertowe na przygotowanie aktualizacji Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej oraz pełnej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu uzyskania pozwolenia na budowę.

Formularz ofertowy

 

Niniejszym zawiadamiamy, że Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA postanowiła unieważnić postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 26.05.2017 na przygotowanie aktualizacji Koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej oraz pełnej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż wpłynęła tylko jedna oferta, która nie obejmowała całego przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający informuje ponadto, że ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

 

2. „Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych. Innowacyjna oferta edukacji kulturalnej”

Zapytanie ofertowe na na przygotowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przygotowanie projektu budowlanego ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę.

Formularz ofertowy

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły trzy oferty:

1. Autorskie Biuro Architektoniczne s. c. Barbara i Janusz Targowscy, ul. Zgrupowania Żmija 1 m.56, 01-875 Warszawa

2. Better Finance sp. z o.o., ul. Apartamentowa 3 m.26, 02-495 Warszawa

3. Biuro Projektów i Nadzoru Inwestycji "archAZ" Anna Zawiła, ul. Jana Wantuły 29f, 40-750 Katowice

Najniższą cenę i zarazem zwycięską ofertę dostarczył Better Finance sp. z o.o. - 45 000,00 zł brutto.

Zaloguj się:

Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa info@szkolafilmowa.pl
[CZYTAJ WIĘCEJ]
Feedback