Warszawska Szkoła Filmowa ONLINE - Projekty UE - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

 

W ramach projektu „Warszawska Szkoła Filmowa ONLINE” na uczelni już pod koniec przyszłego roku powstanie platforma on-line. Będzie ona zintegrowana z autorskim oprogramowaniem do edukacji w zakresie pisania scenariuszy, tworzenia filmów i postprodukcji. Narzędzie to pozwoli na wymianę zadań między wykładowcą a studentem, a także umożliwi publikowanie materiałów foto, wideo i tekstu wraz z systemem weryfikacji bądź oceny przez wykładowcę. Pozwoli również na generowanie i drukowanie raportu z przebiegu zajęć i aktywności grupy w danym okresie. Możliwa będzie też automatyczna archiwizacja wszystkich prac i materiałów przygotowanych przez wykładowcę oraz sporządzonych i załadowanych przez studentów. W ramach projektu uruchomione zostaną cztery e-usługi: EDI PISARZ – pierwszy polski edytor tekstów scenariuszowych, który wspomoże naukę pisania scenariuszy, EDI MONTAŻ – pierwszy polski edytor plików audiowizualnych pisanych od podstaw wg uwag reżyserów, operatorów czy wykładowców, EDI KOLORYSTA – moduł, w którym uczeń będzie miał możliwość poznania podstaw korekcji barwnej i EDI MENTOR – dodatek do wymiany komentarzy przez platformę szkoły online. Na potrzeby uczelni zakupiony zostanie mobilny zestaw do streamingu oraz sprzęt techniczny do obsługi e-magazynu i e-biblioteki. Uruchomienie i świadczenie nowych usług drogą elektroniczną w WSF przyczyni się do podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia.

Całkowita wartość projektu – 2 233 625,88 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich – 1 737 700,70 PLN

Feedback