Nowe programy kształcenia, staże i zadania podnoszące kompetencje w realnym środowisku biznesowym w obszarze tworzenia filmów i gier komputerowych w Warszawskiej Szkole Filmowej - Projekty UE - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

 

 

 

 

Projekt „Nowe programy kształcenia, staże i zadania podnoszące kompetencje w realnym środowisku biznesowym w obszarze tworzenia filmów i gier komputerowych w Warszawskiej Szkole Filmowej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych 

Wartość projektu – 2 951 723,40 zł

Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 858 723,40 zł

Data rozpoczęcia – 01/08/2018

Data zakończenia – 31/10/2020

Realizacja projektu zakłada:

- uzupełnienie kierunku Film i Multimedia w nowe, o charakterze ściśle praktycznym, obszary kształcenia wynikające bezpośrednio z zapotrzebowania rynku pracy. Nowe przedmioty w ramach obszarów prowadzone będą w oparciu o autorskie nowoczesne formy nauczania, przekazywanie praktycznej wiedzy poprzez zajęcia warsztatowe i projektowe, pracę w studiach i na planach zbliżonych do warunków, jakie oferują pracodawcy oraz z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, które podąża za duchem czasu i trendami na rynku.

- doposażenie uczelni w nowoczesny sprzęt komputerowy, audiowizualny, oprogramowanie i narzędzia w celu zapewnienia studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, szczególnie podczas zajęć w ramach nowych obszarów kształcenia

- podniesienie kompetencji studentów poprzez delegowanie na certyfikowane szkolenia z obszaru pisania gier wideo i produkcji filmów, zakończone zewnętrznym egzaminem, wizyty studyjne u pracodawców z branży filmowej i gier wideo, warsztaty jako formy aktywności warsztatowej wynikającej ze współpracy uczelni z przedsiębiorcami z branży gier wideo.

- podniesienie kompetencji studentów w obszarze przedsiębiorczości poprzez organizację szkoleń pozwalających zdobyć wiedzę i umiejętności dostrzegania potrzeb, doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji, gotowości do podejmowania ryzyka.

- wysokiej jakości programy stażowe dla studentów w przedsiębiorstwach współpracujących z uczelnią w obszarze produkcji filmów i gier wideo.

Projektem zostaną objęci studenci 7 specjalności z ostatnich czterech semestrów na kierunku Film i Multimedia.

 Współpraca uczelni z firmami z obszaru produkcji filmu i gier będzie skutkować lepszym dostosowaniem systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia (pobierz plik)

Feedback