MIĘDZYNARODOWE STUDIA KREACJI MULTIMEDIALNEJ - Projekty UE - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Projekt „MIĘDZYNARODOWE STUDIA KREACJI MULTIMEDIALNEJ JAKO ODPOWIEDŻ NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Wartość projektu – 1 453 944,00 zł

Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 410 045,96 zł

Data rozpoczęcia – 01/07/2017

Data zakończenia – 30/09/2020

Projekt zakłada poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez utworzenie nowych specjalizacji (Reżyseria filmu i gier komputerowych, Sztuka operatorska i postprodukcja) na kierunku – Film i multimedia dla 32 studentów. Innowacyjne specjalizacje będą oparte na autorskim programie stworzonym przez wybitnych, czynnych zawodowo specjalistów branży. Program kształcenia całkowicie prowadzony w języku obcym, będzie łączył w sobie klasyczne, sprawdzone techniki z zupełnie nowym podejściem do szeroko pojętej kultury i współczesnych multimediów, które przenikają się nawzajem. Dodatkowo dla wszystkich uczestników zorganizowana będzie Międzynarodowa Szkoła Letnia, która będzie unikalnym, autorskim programem przygotowującym młodych ludzi do podjęcia studiów licencjackich w Warszawskiej Szkole Filmowej. Podczas 3 tygodniowego kursu będą prowadzone zajęcia w formie wykładów, warsztatów i samodzielnych działań twórczych pod opieką wykładowców. Zajęcia prowadzone będą w języku obcym.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia (pobierz plik)

Feedback