Prawne - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Regulamin Kina (For English press here)

Regulamin korzystania ze studia fotograficznego (For English press here)

Regulamin korzystania ze studia dźwiękowego (For English press here)

Regulamin sal multimedialnych i montażowych (For English press here)

Deklaracja odpowiedzialności korzystania z sali (For English press here)

Protokół odbiorczy (For English press here)

Protokół szkód (For English press here)

 

 


 

 

Sesja egzaminacyjna dla kierunków: I, II i III rok Aktorstwa

Sesja egzaminacyjna zimowa 2017/2018 - STUDIA DZIENNE

Sesja egzaminacyjna zimowa 2017/2018 - STUDIA ZAOCZNE

 


 

 

Terminy zjazdów 2017/2018 - studia zaoczne - Organizacja produkcji filmowej, Kreacja dźwięku

Terminy zjazdów 2017/2018 - studia zaoczne - Montaż filmowy, Filmoznawstwo praktyczne, Fotografia

Terminy zjazdów 2017/2018 - studia zaoczne - Tworzenie gier wideo

Terminy zjazdów 2017/2018 - Kurs reżysersko-operatorski, Kurs montażu

Terminy zjazdów 2017/2018 - Studium Policealne

Terminy zjazdów 2017/2018 - Studia Podyplomowe 

  


 

Statut Warszawskiej Szkoły Filmowej

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin samorządu studenckiego

 

 

Kodeks etyki studenta

Regulamin finansowania filmów dyplomowych

 


 

 

Regulamin stypendialny

Zał. 1. Oświadczenie jeden kierunek

Zał. 2. Wniosek o stypendium socjalne

Zał. 2.1. Oświadczenie członka rodziny

Zał. 2.1.1. Zaświadczenie US

Zał. 2.1.2. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Zał. 2.1.3. Oświadczenie ZUS

Zał. 2.2. Brak wspólnego gospodarstwa

Zał. 2.3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Zał. 3. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zał. 4. Wniosek o stypendium Rektora

Zał. 5. Wniosek o zapomogę

 

 


 

Regulamin praktyk studenckich (dla studenta kształcącego się od roku akademickiego 2016/2017)

Regulamin praktyk studenckich (dla studenta kształcącego się od roku akademickiego 2014/2015)
Regulamin praktyk studenckich (dla studenta, który rozpoczął naukę przed rokiem akademickim 2014/2015)


 

Zarządzenie Kanclerza nr 1/2017 - rodzaj i wysokość opłat, zasady i tryb ich pobierania

Zarządzenie Kanclerza nr 2/2017 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

 


 

 

Umowa o kształcenie - Ogólna

Umowa o kształcenie - Aktorstwo

Umowa o kształcenie - Tworzenie gier

Umowa o kształcenie - Reżyseria (studia podyplomowe)

Umowa o kształcenie - Studium Technik Aktorskich

Umowa o kształcenie - Studium Technik Filmowych

Umowa o kształcenie - Kurs montażu

Umowa o kształcenie - Kurs reżysersko-operatorski

 


 

 

Tuition fee in Warsaw Film School

 


 


Regulamin obrony prac licencjackich

Oświadczenie studenta o samodzielności pracy dyplomowej

Wytyczne dot. formatu pracy dyplomowej oraz jej załączników

Zaloguj się:

Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa info@szkolafilmowa.pl
[CZYTAJ WIĘCEJ]
Feedback