Prawne - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Regulamin Kina (For English press here)

Regulamin korzystania ze studia fotograficznego (For English press here)

Regulamin korzystania ze studia dźwiękowego (For English press here)

Regulamin sal multimedialnych i montażowych (For English press here)

Deklaracja odpowiedzialności korzystania z sali (For English press here)

Protokół odbiorczy (For English press here)

Protokół szkód (For English press here)

 


 

 

Sesja egzaminacyjna dla kierunków: I, II i III rok Aktorstwa

Sesja egzaminacyjna letnia 2017/2018 - STUDIA DZIENNE

Sesja egzaminacyjna letnia 2017/2018 - STUDIA ZAOCZNE

Exam schedule for summer session 2017/2018

 


 

 

Terminy zjazdów 2018/2019 - studia zaoczne - Organizacja produkcji filmowej, Kreacja dźwięku

Terminy zjazdów 2018/2019 - studia zaoczne - Montaż filmowy, Filmoznawstwo praktyczne, Fotografia, Tworzenie Gier Wideo

Terminy zjazdów 2018/2019 - Kurs reżysersko-operatorski, Kurs montażu

Terminy zjazdów 2018/2019 - Studium Policealne

Terminy zjazdów 2018/2019 - Studia Podyplomowe


 

Statut Warszawskiej Szkoły Filmowej

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin samorządu studenckiego

 

 

Kodeks etyki studenta

Regulamin finansowania filmów dyplomowych

 


 

 

Regulamin stypendialny

Zał. 1. Oświadczenie jeden kierunek

Zał. 2. Wniosek o stypendium socjalne

Zał. 2.1. Oświadczenie członka rodziny

Zał. 2.1.1. Zaświadczenie US

Zał. 2.1.2. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Zał. 2.1.3. Oświadczenie ZUS

Zał. 2.2. Brak wspólnego gospodarstwa

Zał. 2.3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Zał. 3. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zał. 4. Wniosek o stypendium Rektora

Zał. 5. Wniosek o zapomogę

 

 Terms and conditions of studies 2017/2018

Terms and conditions regarding internship completed by the students of Warsaw Film School 2014/2015

Terms and conditions regarding internship completed by the students of Warsaw Film School 2016/2017

Terms and conditions regarding the defence of bachelor thesis at the Warsaw Film School

Independence Declaration

Bachelor Thesis Submission Requirements 

 


 

Regulamin praktyk studenckich (dla studenta kształcącego się od roku akademickiego 2016/2017)

Regulamin praktyk studenckich (dla studenta kształcącego się od roku akademickiego 2014/2015)

Regulamin praktyk studenckich (dla studenta, który rozpoczął naukę przed rokiem akademickim 2014/2015)


 

Zarządzenie Kanclerza nr 1/2017 - rodzaj i wysokość opłat, zasady i tryb ich pobierania

Zarządzenie Kanclerza nr 2/2017 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

 


 

 

Umowa o kształcenie - Ogólna

Umowa o kształcenie - Aktorstwo

Umowa o kształcenie - Reżyseria (studia podyplomowe)

Umowa o kształcenie - Studium Technik Aktorskich

Umowa o kształcenie - Studium - Realizacja Obrazu Filmowego

Umowa o kształcenie - Kurs montażu

Umowa o kształcenie - Kurs reżysersko-operatorski

Umowa o kształcenie - Tworzenie gier

 Exam schedule for winter session 2017/2018

Tuition fee in Warsaw Film School


 


Regulamin obrony prac licencjackich

Oświadczenie studenta o samodzielności pracy dyplomowej

Wytyczne dot. formatu pracy dyplomowej oraz jej załączników

 


 

 

Napisy początkowe i końcowe etiud szkolnych

Systematyka nazewnictwa plików wymaganych do zgłoszeń festiwalowych

Specyfikacja techniczna etiud szkolnych

Metryka etiud szkolnych

Zestaw plansz PISF oraz WSF

Zaloguj się:

Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa info@szkolafilmowa.pl
[CZYTAJ WIĘCEJ]
Feedback