Najlepsi operatorzy w ramach cyklu spotkań ze studentami - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Możemy już oficjalnie ogłosić, że partnerem Warszawskiej Szkoły Filmowej zostało Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (Polish Society of Cinematogrphers). Od października 2017 roku oferta edukacyjna Uczelni rozwinie się o regularne masterclassy z udziałem najwybitniejszych autorów zdjęć filmowych. PSC powstało 1994 roku w Warszawie, a w skład komitetu założycielskiego weszli m.in. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej Andrzej Jaroszewicz, Paweł Edelman, Sławomir Idziak, Witold Adamek, Piotr Sobociński, Witold Sobociński, Jerzy Wójcik i inni najwybitniejsi polscy operatorzy.

Misją Stowarzyszenia było przede wszystkim: reprezentowanie interesów autorów zdjęć filmowych, zapewnienie wszechstronnych warunków rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji jego członków, wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju sztuki filmowej, a także popularyzacja zagadnień związanych ze sztuką operatorską. PSC przyznaje również co roku Nagrodę Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych dla twórcy najlepszych zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego. Stowarzyszenie zrzesza twórców z bogatym dorobkiem filmowym, laureatów nagród wielu festiwali, wykładowców szkół filmowych i wyższych uczelni artystycznych.

Przy współpracy Warszawskiej Szkoły Filmowej i Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych powstanie bogaty program warsztatów, w których już od października będą uczestniczyć studenci Uczelni! 

Feedback