Tworzenie Gier Wideo - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
JEDYNE W POLSCE STUDIA KREACJI GIER WIDEO

Jedyne w Polsce studia Kreacji Gier WideoW 2018/2019 roku akademickim kontynuujemy rozszerzony program kształcenia (sprawdź!)

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej była pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę. Studenci uczą się również jak odnaleźć się w tak szybko rozwijającej się branży, jak osiągnąć sukces, a pasję i marzenia przekształcić w dochodowy biznes.

Program

Wyjątkowy program studiów Tworzenia Gier Wideo został zaprojektowany przez aktywnych twórców branży i kładzie nacisk na zdobycie szerokiej praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia gier wideo. Przedmioty obejmują projektowanie gier, tworzenie scenariusza, metody produkcji, metody cyfrowej kreacji artystycznej (tworzenie treści), podstawy programowania, oraz rozwoju kariery i prowadzenia biznesu. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są szerokim zakresem praktycznych zajęć warsztatowych, w których studenci samodzielnie tworzą własne gry w oparciu o poznane techniki i najnowocześniejsze narzędzia i technologie.

Oprócz specjalistycznych kompetencji z zakresu kreacji gier, studenci zdobywają także szeroką wiedzę ogólną z zakresu kultury, sztuki, filmu i tzw. sektorów kreatywnych. W efekcie nauki i zajęć praktycznych absolwenci będą mieli pełną wiedzę i umiejętności we wszystkich aspektach procesu kreacji gier wideo i będą w stanie kierować zespołami produkcyjnymi, albo samodzielnie tworzyć własne tytuły.

Wykładowcy – liderzy branży

Warszawska Szkoła Filmowa to nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, nastawienie na przyszłość i innowację, ale również wyjątkowi Wykładowcy, wykwalifikowani specjaliści branży, których autorskie programy nauczania stawiają na praktyczne umiejętności niezbędne w błyskawicznie rozwijającej się branży gier wideo.

Uczelnia zapewnia kadrę profesjonalistów, liderów rynku, którzy przekazują młodym twórcom swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki licznym sukcesom w międzynarodowej branży gier wideo.

Maciej Szcześnik

Projektant gier wideo w CD Projekt RED, 11 bit studio, obecnie indie game developer. Grafik, programista, reżyser i koordynator sesji motion capture, wykładowca akademicki. Współtwórca wszystkich części wielokrotnie nagradzanej gry „Wiedźmin”. Wykładowca wielu międzynarodowych konferencji, seminariów, warsztatów. Autor podręcznika animacji w Unity 5.x.

Maciej Miąsik

Producent gier wideo, projektant, programista, sound designer. Od ponad 20 lat w branży. Współautor kultowego Electro Body, oraz wielu innych znanych tytułów: Fire Fight (pierwsza polska gra wydana przez Electronic Arts), serii gier przygodowych Schizm, oraz pierwszej części gry Wiedźmin.

Marek Ziemak

Starszy Producent w firmie 11 bit studios , współautor wszystkich trzech części gry Wiedźmin.

Kacper Kwiatkowski

Projektant i scenarzysta m.in. This War of Mine z 11 bit studios, czy Sleepwalker’s Journey. Współzałożyciel studia Vile Monarch, gdzie odpowiada m.in. za projektowanie gier, produkcję. Wykładowca na wielu konferencjach i konwentach, oraz  autor licznych tekstów związanych z tworzeniem gier.

Marcin Przybyłowicz

Kompozytor, aranżer, sound designer. Komponuje muzykę do gier wideo i produkcji telewizyjnych. Największy rozgłos przyniosła mu praca przy grach z serii Wiedźmin - brał udział w wydawnictwie Wiedźmin - muzyka inspirowana grą, pracował nad dodatkową muzyką i udźwiękowieniem do Wiedźmina 2: Zabójcy Królów, wreszcie - jako kierownik muzyczny i kompozytor - odpowiada za oprawę muzyczną gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. 

Dr Łukasz Androsiuk

Doktor nauk humanistycznych, ludolog, członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier, zajmuje się teorią/filozofią kultury mediów ergodycznych i nieergodycznych ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych w ich wymiarze epistemologicznym oraz estetycznym.

oraz Łukasz Szczepankowski, Mateusz Osuch i inni. 

Najnowocześniejsze technologie

Warszawska Szkoła Filmowa stale modernizuje sprzęt i technologie, które umożliwiają studentom naukę za pomocą najnowocześniejszych narzędzi. Pracownie wyposażone są w specjalistyczne komputery, najnowsze oprogramowanie (m.in. silniki Unity 3d, Unreal Engine), technologię motion capture, skanery 3D, czy gogle VR Oculus Rift.

Dzięki takiemu zapleczu dydaktycznemu studenci mogą w pełni poznać techniki i metody pełnej kreacji gier, uczą się projektowania mechaniki rozgrywki, modelowania 3D i animacji, podstaw programowania i edycji dźwięku, przechwytywania ruchu postaci.

Tok studiów

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne lub zaoczne), na kierunku Film i Multimedia w specjalności Kreacja Gier Wideo. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata. 

Branża

Wykładowcy Kreacji Gier Wideo to czynni zawodowo specjaliści pracujący na co dzień w największych studiach, m.in. CD Projekt Red, 11 bit studios, Techland.

Znaczna większość naszych studentów rozpoczyna pracę w branży już w trakcie nauki. Pracują m.in. w CD Projekt, Ville Monarch, Creepy Jar, a ich pierwsze gry osiągają sukcesy w konkursach i na festiwalach (m.in. Digital Dragons)

Najlepszym Uczelnia sponsoruje wyjazdy na Game Jamy w całej Polsce, udziały w targach i najważniejszych imprezach branżowych (m.in. Digital Dragons, czy Poznań Game Arena a nawet Pyrkon)

W Warszawskiej Szkole Filmowej odbywają się liczne inicjatywy związane z grami wideo, w których biorą udział studenci, m.in.  Warsaw Film School Game Jam, Game Jam Awards - autorski projekt Uczelni, czy VR Warsaw Day.

 

W zakresie rozwoju polskiej branży gier wideo i kształceniu młodych twórców Uczelnia współpracuje m.in. z:

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwem Rozwoju
Ministerstwem Cyfryzacji
Agencją Rozwoju Przemysłu
Fundacją Indie Games Polska
Polskim Towarzystwem Badania Gier

oraz:

CD Projekt RED
Techland
11 bit studios
cdp.pl
Play Way
Huuuge Games
ARP Games
Vile Monarch
PIXEL
i inni

 

Warszawska Szkoła Filmowa jest partnerem akcji społecznej zachęcającej młodych twórców do programowania i kodowania: www.programuj.gov.pl

 

 

 

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: TWORZENIE GIER WIDEO
Dostępne tryby studiów: dzienny i zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni.

Termin składania dokumentów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc)  - do 14.09.2018

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla osób, które nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości)
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce
- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

UWAGA! W celu sprawdzenia kompetencji językowych, cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim składają dokumenty rekrutacyjne osobiście.

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

 

Czesne:

Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 2500 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - 38 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
1250 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
500 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Opłaty za studia w trybie zaocznym
- Wpisowe – 1250 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
950 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
100 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

 

 

Feedback