Reżyseria podyplomowa - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
REŻYSERIA PODYPLOMOWA

REŻYSERIA PODYPLOMOWA

Studia podyplomowe trwają 1,5 roku, prowadzone są w systemie niestacjonarnym - zajęcia w piątki (od 17.00), soboty i niedziele. Specyfika ukończonego wcześniej kierunku studiów (licencjackich lub magisterskich) nie jest elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacji. 
Studia dla dojrzałych ludzi, którzy mają wrażliwość pozwalającą na robienie filmów. Zakładamy, że nasi studenci będą posiadali podstawową wiedzę teoretyczną i będą świadomi własnych braków warsztatowych. Efektem końcowym jest film dyplomowy.

W programie m.in.:

analizy filmów, praktyczne ćwiczenia filmowe z kamerą, zajęcia z języka filmowego, plastyki obrazu i pracy na planie. A także ze scenariopisarstwa, dźwięku w filmie czy montażu. Podstawą zaliczenia I i II semestru nauki są samodzielnie zrealizowane etiudy filmowe.

 

Wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej to czynni zawodowo praktycy, specjaliści branży filmowej, telewizyjnej, gier wideo i multimediów,  m.in. Barbara Pawłowska- reżyserka, reporterka, dziennikarka, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Ewa Pytka – reżyserka, scenarzystka, dziennikarka, producentka i inni (poznaj kadrę!)
Warszawska Szkoła Filmowa organizuje także dla swoich studentów różnego rodzaju warsztaty i spotkania master class z najwybitniejszymi przedstawicielami świata filmowego. 

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: REŻYSERIA PODYPLOMOWA
Dostępne tryby studiów: zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (na przełomie września i października. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie telefonicznie)

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 14 września 2018.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wrześniu 2018.

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)
- dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia
- pracę artystyczną w formie elektronicznej (najlepiej na płycie)

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce
- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

UWAGA: W celu sprawdzenia kompetencji językowych, cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim składają dokumenty rekrutacyjne osobiście.

Prace artystyczne kandydaci prezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):

- Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron).
- Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk.
- Fotografie.
- Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata).

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Wpisowe – 800 PLN.
Czesne płatne w 16 miesięcznych ratach równych 800 PLN każda.

Czesne płatne od października 2018 r. [1 rok, I semestr studiów] do stycznia 2020 r. [2 rok, III semestr studiów] 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback