Kurs Reżysersko-Operatorski - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
KURS REŻYSERSKO - OPERATORSKI

KURS REŻYSERSKO - OPERATORSKI

Nauka na Kursie Reżysersko-Operatorskim odbywa się w systemie zaocznym i trwa 1 rok (2 semestry), obejmujące 16 weekendowych zjazdów. Absolwenci kursu otrzymają odpowiednie ZAŚWIADCZENIA, a ukończenie kursu z dobrymi wynikami ułatwi rozpoczęcie studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej.

PROGRAM

Kurs Reżysersko-Operatorski został stworzony dla ludzi z pasją, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatów do szkół filmowych, którzy chcą poznać podstawy praktycznej wiedzy o filmie. Program kursu to kompendium wiedzy o tym jak się robi film: od etapu scenariusza, przez planowanie, zdjęcia i post-produkcję, aż do premiery gotowego dzieła. Podstawowe informacje zostaną przekazane w czasie ćwiczeń praktycznych – uczestnicy nakręcą trzy etiudy filmowe.

PROGRAM KURSU - ZAGADNIENIA 

1.   Elementy scenariopisarstwa. Praca nad pomysłami kursantów na krótką etiudę fabularną.
2.   Podstawy języka filmowego. Plany filmowe na przykładach. Ruch kamery. Ćwiczenia z kamerą (przykłady: ustawienie planu / kontrplanu).
3.   Światło w filmie. Klucze oświetleniowe, kontrast, rodzaje oświetlenia. Ćwiczenia.
4.   Obsługa kamery. DV-CAM. Podstawy wiedzy o obiektywach i szwenkowaniu. Ćwiczenia z kamerą (przykłady: ustawienie sceny w niskim / wysokim kluczu, szwenkowanie za idącym aktorem).   
5.   Podstawy montażu filmowego. Nauka obsługi programu do montażu.
6.   Realizacja i montaż, w grupach, niemej etiudy filmowej. Pokaz i analiza prac.
7.   Dźwięk w filmie. Podstawy nagrań dźwiękowych na planie. Postprodukcja dźwięku - udźwiękowienie fragmentu materiału.
8.   Film dokumentalny - podstawowe wiadomości. 
9.   Realizacja i montaż, w grupach, dokumentalnej etiudy filmowej. Temat etiudy zdefiniowany przez wykładowcę. Pokaz i analiza prac.
10. Elementy preprodukcji - organizacja planu zdjęciowego, storyboardy, dokumentacja fotograficzna, organizacja dni zdjęciowych. Przygotowanie do realizacji etiud fabularnych.
11. Zdjęcia, w grupach, do etiud fabularnych. Postprodukcja - montaż i udźwiękowienie. Pokaz i analiza prac.

 

REKRUTACJA

REJESTRACJA ONLINE

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2018 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Zajęcia rozpoczynamy w październiku 2018 r. Harmonogram zjazdów zostanie podany w terminie do 15 września 2018 r. 

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie powinno zawierać:

1. Wypełnioną ankietę zgłoszeniową (pobierz ankietę docpobierz ankietę PDF)
2. Kopię legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
3. Świadectwo ukończenia szkoły (średniej lub gimnazjum).
4.Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej - 100 PLN (po przyjęciu dokumentów opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi).
Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Warszawskiej Szkoły Filmowej (osobiście, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej).

Kandydaci którzy dostarczyli do szkoły komplet dokumentów otrzymują informację o przyjęciu na kurs lub o wpisie na listę rezerwową. Po przyjęciu na kurs należy, w okresie 7 dni, dopełnić pozostałych formalności:
1. Podpisać umowę o kształcenie.
2. Dokonać opłaty wpisowego.
Przekroczenie 7-dniowego terminu może skutkować utratą miejsca na kursie.

OPŁATY
Wpisowe: 1000 PLN
Czesne: 5800 PLN
Czesne płatne w ośmiu ratach po 725 PLN każda.

TERMINY PŁATNOŚCI CZESNEGO
RATA 1. - do 5-go października
RATA 2. - do 5-go listopada
RATA 3. - do 5-go grudnia
RATA 4. - do 5-go stycznia
RATA 5. - do 5-go lutego
RATA 6. - do 5-go marca
RATA 7. - do 5-go kwietnia
RATA 8. - do 5-go maja

Opłatę rekrutacyjną za kurs proszę przelewać na konto:

Linda & Ślesicki Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa

66 1240 1040 1111 0000 0136 5748 

Feedback