Fotografia - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

Studia trwają 3 lata i prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Fotografia, w trybie zaocznym. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

Studenci Fotografii zdobędą umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do świadomego kształtowania własnej ścieżki twórczej i podjęcia działalności zawodowej w powiązaniu z mediami, wydawnictwami, galeriami sztuki. Będą przygotowani do prezentacji portfolio i różnych form sprzedaży własnych prac.

W programie m.in.: 

Fotografia kreacyjna

-        środki artystyczne w fotografii
-        technologia obrazu analogowego
-        technologia obrazu cyfrowego
-        łączenie technik fotograficznych, analogowej i cyfrowej
-        specjalizacje w fotografii
-        sposoby kreacji artystycznej w fotografii

Sesja fotograficzna od „A do Z”
-        fotografia mody, portret
-        fotografia reklamowa i produktowa
-        przygotowanie sesji fotograficznej
-        lampy [światło sztuczne] w studio fotograficznym
-        makijaż fotograficzny
-        obróbka zdjęć w programie PHOTOSHOP

Fotograficzne „How to”
-        poznawanie tajników fotografii poprzez analizę konkretnych zdjęć i próbę odtworzenia określonych walorów estetycznych w przestrzeni studyjnej lub w plenerze
-        fotografia czarno-biała w ciemni – tworzenie charakteru zdjęć

Reportaż fotograficzny
-        celowe użycie aparatu fotograficznego w każdych warunkach
-        umiejętność spontanicznego działania poprzez fotografię
-        fotografia i przełamywanie stresu w kontaktach międzyludzkich
-        tworzenie obrazów fotograficznych o zaplanowanej treści i wartościach estetycznych
-        narracja fotograficzna

Branża fotograficzna, rynek wystawienniczy
-        spotkania z ludźmi z branży [aktywni fotograficy, fotoedytor, kurator wystawy]
-        przygotowanie zdjęć na wystawę
-        aranżacja ekspozycji
-        współpraca fotografika z kuratorem i instytucją wystawienniczą
-        przygotowanie portfolio, artbooka, albumu
-        rynek fotografii dla młodych

Historia fotografii, kultura wizualna
-        twórcy fotografii w historii kultury i sztuki
-        najważniejsze zjawiska historii fotografii na tle historii sztuki i rozwoju nauki i techniki
-        społeczne funkcje fotografii
-        funkcje i rozumienie obrazu wizualnego na przestrzeni wieków
-        status obrazów wizualnych w kulturze
-        filozofia fotografii

Kreacja obrazu filmowego i audiowizualnego
-        praktyczne zajęcia ze sztuki operatorskiej
-        podstawy montażu filmowego

Podstawy wiedzy o filmie i historii kina

Historia sztuki

Prawo autorskie w sztukach audiowizualnych

Wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej to czynni zawodowo praktycy, specjaliści branży filmowej, telewizyjnej, gier wideo i multimediów,  m.in. prof. Prot Jarnuszkiewicz – fotograf, autor licznych wystaw i publikacji, reżyser światła, Lidia Popiel – fotografka, dziennikarka, modelka, oraz Zbigniew Tomaszczuk, Michał Glinicki i inni. (poznaj kadrę!)

Warszawska Szkoła Filmowa organizuje także dla swoich studentów różnego rodzaju warsztaty i spotkania master class z najwybitniejszymi przedstawicielami świata filmowego. 

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: FOTOGRAFIA
Dostępne tryby studiów: zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni.

Termin składania dokumentów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc)  - do 31.07.2017

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

- portfolio z fotografiami lub fotografie na płycie

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce

- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski

- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski

- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Opłaty za studia w trybie zaocznym
- Wpisowe – 1000 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - 38 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
600 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
100 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback