Filmoznawstwo Praktyczne - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE

FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE

Jedyne w Polsce studia w specjalizacji Filmoznawstwo praktyczne!

To są studia dla Ciebie, jeżeli:
- chcesz zostać rzetelnym krytykiem filmowym i filmoznawcą,
- pragniesz poznać od kuchni technikę filmową i opanować podstawy reżyserii,
- chcesz biegle opanować sztukę pisania o filmie,
- chcesz gruntownie poznać historię i teorię filmu polskiego i światowego,
- chcesz poznać zasady rządzące branżą filmową,
- marzysz o organizowaniu festiwali, imprez i innych wydarzeń filmowych,
- chcesz pracować w telewizji, programować kanały i kupować programy filmowe,
- interesujesz się sztuką scenariopisarską i narracją filmową,
- chcesz być dziennikarzem filmowym w internecie, prasie, radiu i telewizji,
- chcesz legitymować się szerokim wykształceniem humanistycznym…

Warszawska szkoła Filmowa to jedyna w Polsce uczelnia gdzie studenci filmoznawstwa sami kręcą filmy!

Propozycja Warszawskiej Szkoły Filmowej adresowana jest do osób, które chcą połączyć rzetelne wykształcenie kulturoznawcze i filmoznawcze z opanowaniem licznych umiejętności praktycznych. Nabyte umiejętności mają szerokie zastosowanie we współczesnym świecie mediów, kinematografii i w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych. Przygotowują absolwentów do pracy w charakterze programatora festiwali filmowych, specjalisty w dziedzinie edukacji filmowej, nowych mediów, zakupów programowych, menedżera i animatora kultury. Stanowią także przepustkę do dalszych studiów filmowych, z reżyserią filmową na czele. To propozycja, jakiej na próżno szukać w programach największych polskich uczelni.

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
Dostępne tryby studiów: zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni.

Termin składania dokumentów (jeśli wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc)  - do 30.06.2018

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla osób, które nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości)
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce
- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

UWAGA! W celu sprawdzenia kompetencji językowych, cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim składają dokumenty rekrutacyjne osobiście.

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Opłaty za studia w trybie zaocznym
- Wpisowe – 1000 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
600 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
100 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback