Aktorstwo - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa
AKTORSTWO

AKTORSTWO

Studia prowadzone są na kierunku Aktorstwo Nowych Mediów, w trybie dziennym. Opiekunem artystycznym kierunku jest Bogusław Linda.

Absolwenci, po realizacji filmu / spektaklu dyplomowego oraz zdaniu wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów, otrzymują dyplom licencjata.

Studenci kierunku aktorskiego przejdą pełny cykl kształcenia oparty o materiał klasyczny, dramaty i komedie oraz współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne. W programie nauczania znajdują się zajęcia z ruchu scenicznego, wiersza, prozy, piosenki, dykcji i impostacji głosu.

Studenci uzyskają unikalne kompetencje aktorskie w zakresie szermierki historycznej, jazdy konnej, tańca kostiumowego, pantomimy, podstaw sztuki kaskaderskiej, pracy na  realistycznym i wirtualnym planie filmowym oraz pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii i form komunikacji z odbiorcą. Uzyskają wiedzę na temat specyfiki środków wyrazu towarzyszących zarówno tradycyjnym jak i najnowszym formom wypowiedzi artystycznej. Nabędą  umiejętności dotyczące kreacji i prezentacji własnego wizerunku, budowania relacji środowiskowych oraz zawodowych.

Tok nauki obejmuje zajęcia praktyczne, gdzie oprócz klasycznych ćwiczeń aktorskich przewidziano zajęcia o charakterze warsztatowym, odbywające się w warunkach planu filmowego oraz zajęcia plenerowe na obozie konno-szermierczym, podczas którego studenci uczą się jeździć konno i poznają podstawy władania białą bronią.

W odróżnieniu od państwowych szkół teatralnych, studenci od samego początku uczą się pracy z kamerą oraz współpracy z reżyserem i operatorem filmowym, a także elementów technicznych koniecznych do pracy w filmie i telewizji - kierunków montażowych, chodzenia "po świetle".

OBÓZ KONNO-SZERMIERCZY

Obóz konno-szermierczy odbywa się podczas IV semestru nauki, w Stadninie Koni Huculskich "GŁADYSZÓW przy Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym REGIETÓW w Beskidzie Niskim. Na obozie prowadzone są zajęcia z szermierki i jazdy konnej, w tym zajęcia dotyczące nauki czyszczenia i siodłania konia oraz higieny konia, zajęcia z jazdy konnej w terenie oraz pokazy kucia koni i prezentacja różnych stylów jazdy konnej. Zajęcia praktyczne uzupełniają krótkie cykle wykładów, pokazów filmów i fotografii. Obóz kończy się zaliczeniem z jazdy konnej i szermierki. Na zakończenie organizowany jest całodniowy rajd konny.

Opiekę nad obozem sprawują:

- Bogusław Linda

- Tomasz Biernawski

Instruktor jazdy konnej. Trener i zawodowy jeździec. Dekorator wnętrz, scenograf. Specjalizuje się w militariach, kostiumach wojskowych i tematyce "etnograficznej". Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego.

- Tomasz Abramski

Były szermierz CWKS Legia. Instruktor szermierki. Choreograf układów fechtunkowych na różne rodzaje białej broni dla filmu i teatru. Uczestnik międzynarodowych turniejów szermierczych.

- Bogdan Czarnik

Trener oraz czynny zawodnik jeździecki w konkurencji Reining. Członek Reprezentacji Polski w Reiningu. Zdobywca m.in. Pucharu Europy Środkowej (2008) i vice-mistrzosta Polski w Reiningu. Właściciel  podkrakowskiego ośrodka BB Ranch zajmującego się hodowlą koni rasy American Quarter Horse oraz treningiem jeźdźców i koni. Były żołnierz wojsk powietrzno – desantowych.

Obóz jest współfinansowany przez uczelnię. Studenci pokrywają część kosztów zakwaterowania.

PRZEDMIOTY WARSZTATOWE

Podstawowa technika aktorska
Monolog aktorski wg Meisnera
Wiersz
Proza
Piosenka
Sceny z filmu i dramatu współczesnego
Sceny z dramatu klasycznego
Film współczesny
Technika mowy
Kultura słowa
Ruch sceniczny
Podstawy kaskaderki
Przygotowanie profesjonalne aktora

 

REKRUTACJA

Kierunek: AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
Dostępne tryby studiów: dzienny

REJESTRACJA ONLINE

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 prowadzana jest w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 17 czerwca 2018 od godziny 11.00

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać (po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie uczelni WSF) w Dziekanacie Uczelni do 15 czerwca.


Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę zadań aktorsko-wokalnych przygotowanych przez kandydata:
1. Wykonanie fragmentu prozy - monologu.
2. Wykonanie piosenki a capella.
3. Prezentacja wybranego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (od 25 do 30 wersów).
4. Wykonanie zadanego przez komisję elementarnego zadania aktorskiego.
(Wszystkie cztery elementy są obowiązkowe.)

Monologi dla kandydatów na kierunek Aktorski można znaleźć w utworach takich jak, np.: Sylwia Plath "Szklany klosz", Erica Jong "Nauka latania", Paulo Coelho "Jedenaście minut", Helen Fielding "Dziennik Bridget Jones", Jacek Bocheński "Tabu". Monologi dla kandydatów można znaleźć w utworach takich jak, np.: Fiodor Dostojewski "Bracia Karamazow", Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i Kara", Witold Gombrowicz "Dzienniki". Monolog powinien zawierać wyraźną zmianę nastroju.

 

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla osób, które nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości)
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

Dodatkowe dokumenty dla obcokrajowców:

dokument (świadectwo zagraniczne) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce
- apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski
- poświadczone tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski
- dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

UWAGA! W celu sprawdzenia kompetencji językowych, cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim składają dokumenty rekrutacyjne osobiście.

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 2500 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - 38 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
1350 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
500 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 
- Czesne płatne w rozrachunku rocznym: 12300 PLN rocznie

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback