Intensywny kurs montażu filmowego - Trwa nabór! - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Intensywny kurs montażu!

Nabór do 20 stycznia 2017 roku.


Termin kursu: 30 stycznia - 10 lutego 2017 roku
(Informacje: Alicja Czapkowska, alicjaczapkowska@szkolafilmowa.pl)

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Dopuszczalna liczba uczestników: 10-20 osób. Przy jednym stanowisku montażowym: 1-2 osoby. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym prosimy o zweryfikowanie dostępności miejsc u pracownika Dziekanat Warszawskiej Szkoły Filmowej. 

Kurs poprowadzi Zbigniew Niciński, montażysta i realizator telewizyjny. Nagrodzony w 1992r. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za montaż filmu "Psy" w reż. Władysława Pasikowskiego. Oprócz tego, montażysta m.in. "Psy 2. Ostatnia krew", "Kroll", "Pokaż kotku, co masz w środku".

 

INTENSYWNY KURS MONTAŻU WIDEO - PROGRAM

 

Zapoznanie się z istotą montażu: czemu służy montaż i jak powinno się postrzegać tę dziedzinę działalności artystycznej.

Sprawdzian predyspozycji poszczególnych uczestników kursu przez proste ćwiczenie typu  ciągi montażowe.

Zaprezentowanie sprzętu w montażowni – komputery, program AVID.

Prezentacja podstawowych funkcji programu AVID.

 

Podstawy montażu

 

Ujęcie, scena, sekwencja. Film na taśmie światłoczułej, zapis cyfrowy.

Wykonanie ćwiczenia z użyciem sprzętu filmowego (kamer, światła).

 

Ruch w filmie

 

Ruch obiektu, ruch kamery, cięcia na ruchu. Rytm i tempo.

 

Film fabularny

 

Dialogi w filmie – jak montować rozmowę dwóch postaci?

 

Scena dialogowa

Ćwiczenie – montaż kilku scenek dialogowych.

 

Podstawy montażu

 

Montaż dramaturgiczny i skojarzeniowy.

Wybrane figury stylistyczne.

Interpunkcja filmowa. Wykonanie kilku przejść pomiędzy ujęciami.

Budowanie całości dzieła - dramaturgia.

 

Dźwięk w filmie

 

Muzyka, efekty i dialogi w filmie.

Przykłady filmów. Prezentacja udźwiękawiania scenki z filmu.

Ćwiczenie z dźwiękiem.

Opracowywanie filmu w warstwie obrazowej i dźwiękowej.

Wykonanie napisów i korekty barwnej.

Opublikowanie filmu w postaci pliku.

 

Większość zajęć teoretycznych i praktycznych będzie dostosowywana na bieżąco do poziomu zaangażowania grupyKursanci będą mieli do dyspozycji materiały robocze profesjonalnych filmów i produkcji 
własnych Warszawskiej Szkoły Filmowej. Będą także realizować swoje ćwiczenia. Całość 
kursu jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów. 
Nauka programu AVID jest dostosowywana personalnie do każdego uczestnika. Nie ma 
znaczenia, czy ktoś wcześniej pracował na takim lub innym, podobnym programie. Jedynym 
warunkiem jest znajomość podstaw pracy w Windows. Program kursu, na technicznym 
poziomie, jest przyjazny dla wszystkich i nie wymaga posiadania wiedzy technicznej. 

Zapraszam serdecznie


Zbigniew Niciński

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Intensywnym Kursie Montażu Wideo

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Kompletne zgłoszenie uczestnictwa w kursie powinno zawierać wypełnioną ankietę zgłoszeniową (do pobrania tutaj w pliku .doc) (do pobrania tutaj w pliku .pdf), kserokopię dowodu osobistego, dowód uiszczenia opłaty za kurs. Zgłoszenie należy dostarczyć (osobiście, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej) na następujący adres:

Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa
e-mail: alicjaczapkowska@szkolafilmowa.pl

W ankiecie zgłoszeniowej proszę podać nazwę kursu i termin: "KURS MONTAŻU FILMOWEGO, styczeń/luty 2017"

Opłata za kurs wynosi 1200 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych).

Opłatę rekrutacyjną za kurs proszę przelewać na konto:

Linda & Ślesicki Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa

66 1240 1040 1111 0000 0136 5748 

Feedback