Intensywny kurs montażu filmowego - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Intensywny kurs montażu!
Termin kursu: 20 czerwca - 1 lipca 2016 r.
(Informacje organizacyjne: Małgorzata Kumosiak, tel. +48 22 663 62 41)

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00. Istnieje również możliwość odbywania kursu w godzinach 10:00-15:00 w związku z tym prosimy przy składaniu dokumentów o deklaracje w których godzinach wyrażona jest chęć odbycia kursu. Dopuszczalna liczba uczestników: 10-20 osób. Przy jednym stanowisku montażowym: 1-2 osoby.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, w związku z tym prosimy o zweryfikowanie dostępności miejsc na kursie u pracownika dziekanatu

Kurs poprowadzi Zbigniew Niciński, montażysta i realizator telewizyjny. Nagrodzony w 1992r. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za montaż filmu "Psy" w reż. Władysława Pasikowskiego. Oprócz tego montażysta takich filmów jak, m.in. "Psy 2. Ostatnia krew", "Kroll", "Pokaż kotku co masz w środku".

INTENSYWNY KURS MONTAŻU - PROGRAM

Zapoznanie się z istotą montażu: czemu służy montaż i jak powinno się postrzegać tę

dziedzinę działalności artystycznej.

Sprawdzian predyspozycji poszczególnych uczestników kursu przez proste ćwiczenie typu  ciągi montażowe.

Zaprezentowanie sprzętu w montażowni – komputery, program AVID.

Prezentacja podstawowych funkcji programu AVID.

Podstawy montażu

Ujęcie, scena, sekwencja. Film na taśmie światłoczułej, zapis cyfrowy.

Wykonanie ćwiczenia z użyciem sprzętu filmowego (kamer, światła).

Ruch w filmie

Ruch obiektu, ruch kamery, cięcia na ruchu. Rytm i tempo.

Film fabularny

Dialogi w filmie – jak montować rozmowę dwóch postaci?

Scena dialogowa.

Ćwiczenie – montaż kilku scenek dialogowych.

Podstawy montażu

Montaż dramaturgiczny i skojarzeniowy.

Wybrane figury stylistyczne.

Interpunkcja filmowa. Wykonanie kilku przejść pomiędzy ujęciami.

Budowanie całości dzieła - dramaturgia.

Dźwięk w filmie

Muzyka, efekty i dialogi w filmie.

Przykłady filmów. Prezentacja udźwiękawiania scenki z filmu.

Ćwiczenie z dźwiękiem.

Opracowywanie filmu w warstwie obrazowej i dźwiękowej.

Wykonanie napisów i korekty barwnej.

Opublikowanie filmu w postaci pliku.

Większość zajęć teoretycznych i praktycznych będzie dostosowywana na bieżąco do poziomu zaangażowania grupyKursanci będą mieli do dyspozycji materiały robocze profesjonalnych filmów i produkcji
własnych Warszawskiej Szkoły Filmowej. Będą także realizować swoje ćwiczenia. Całość
kursu jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów.
Nauka programu AVID jest dostosowywana personalnie do każdego uczestnika. Nie ma
znaczenia, czy ktoś wcześniej pracował na takim lub innym, podobnym programie. Jedynym
warunkiem jest znajomość podstaw pracy w Windows. Program kursu, na technicznym
poziomie, jest przyjazny dla wszystkich i nie wymaga posiadania wiedzy technicznej.

Zapraszam serdecznie
Zbigniew Niciński

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Kompletne zgłoszenie uczestnictwa w kursie powinno zawierać wypełnioną ankietę zgłoszeniową (do pobrania tutaj w pliku .doc) (do pobrania tutaj w pliku .pdf), kserokopię dowodu osobistego, oraz dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Zgłoszenie należy dostarczyć (osobiście, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej ) na następujący adres:
Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa
e-mail: malgorzatakumosiak@szkolafilmowa.pl

W ankiecie zgłoszeniowej proszę podać nazwę kursu i termin
"KURS MONTAŻU FILMOWEGO, czerwiec/lipiec 2016 r."

Opłata za kurs wynosi 1200 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych).

Opłatę rekrutacyjną za kurs proszę przelewać na konto:

Linda & Ślesicki Production Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa

66 1240 1040 1111 0000 0136 5748 

Feedback