EGZAMINY WSTĘPNE – CO TRZEBA WIEDZIEĆ - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Aktorstwo, reżyseria filmowa i realizacja obrazu filmowego – to trzy kierunki w Warszawskiej Szkole Filmowej, na które obowiązuje egzamin wstępny. Egzamin odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją złożoną ze znakomitych profesjonalistów i autorytetów kina – wykładowców Warszawskiej Szkoły Filmowej. Każdy kandydat oceniany jest indywidualnie i pod wieloma kątami, a od punktacji często ważniejsze jest wrażenie, jakie kandydat robi na członkach komisji, albo ich artystyczna intuicja wobec niego. 

W ramach egzaminu na AKTORSTWO kandydat zostaje oceniony na podstawie przygotowanych zadań aktorsko-wokalnych, na które składa się:

1. Wykonanie fragmentu prozy w formie monologu.
2. Wykonanie piosenki a capella (bez akompaniamentu)
3. Prezentacja wybranego fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (od 25 do 30 wersów).
4. Wykonanie zadanego przez komisję elementarnego zadania aktorskiego.
UWAGA: Wszystkie cztery elementy są obowiązkowe.

Więcej na temat kierunku AKTORSTWO: http://www.szkolafilmowa.pl/pl/kierunki/aktorstwo/

 

Egzamin na REŻYSERIĘ i REALIZACJĘ OBRAZU FILMOWEGO koncentruje się wokół pracy artystycznej przygotowanej przez kandydata. Należy wybrać jedną z poniższych form:

1. Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron). UWAGA: scenariusz należy wysłać do 08.06 w wersji elektronicznej na adres info@szkolafilmowa.pl, natomiast wersję papierową kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną

2. Krótki film lub teledysk (ok. 2-5 min.) - film lub teledysk na płycie DVD kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną

3. Fotografie (zdjęcia wywołane w formie odbitek od 15 do 20 zdjęć) - format i tematyka są dowolne, w kolorze lub czarno-białe

4. Foto-scenariusz – opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata

 

Więcej na temat kierunku REŻYSERIA: http://www.szkolafilmowa.pl/pl/kierunki/rezyseria/

Więcej na temat kierunku REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO: http://www.szkolafilmowa.pl/pl/kierunki/pljpalio.cms.categoryrealizacja-obrazu-filmowego/

 

!!!TERMINY!!!

 

Aktorstwo:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: do 15.06.2018, godz. 15.00

Egzamin wstępny: 17.06.2018 (niedziela) godz. 11.00

Reżyseria + Realizacja Obrazu Filmowego:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych wraz z pracą artystyczną: do 15.06.2018, godz. 15.00

Egzamin wstępny - 16.06.2018 (sobota) godz. 10.00

 

 

 

Feedback