CHWALĄ NAS! - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Chwalą nas ! Właśnie zakończyła się kontrola w Filmowym Studium Policealnym. Przedstawiciele Centrum Edukacji Artystycznej napisali w pokontrolnym protokole: FSP prawidłowo realizuje zadania statutowe, zapewnia warunki do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dba o bazę lokalową i wyposażenie. Krótko mówiąc: piątka z plusem !

Feedback