Trwa nabór do Akceleratora KIPA - Branża - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych ruszyła z naborem na nowy program - Akcelerator dla młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego. Jest to projekt oparty na zasadzie mentoringu, partnerskich relacji i pracy zespołowej. Ten nowatorski program z pogranicza kultury i biznesu umożliwia interdyscyplinarny transfer wiedzy oraz stymulację rozwoju młodych przedsiębiorców z sektora audiowizualnego w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Jego głównym założeniem jest wielostronne merytoryczne i metodyczne wsparcie uczestników oraz stworzenie centrum wymiany "know-how" w trakcie zorganizowanego cyklu spotkań. Każdy uczestnik Akceleratora KIPA będzie miał możliwość korzystania z doradztwa w zakresie prawa autorskiego, prawa pracy, finansów i zarządzania. Mentoringiem objęte zostaną obszary nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz sfery biznesowe i marketingowe, promocja i dystrybucja. W ramach programu uczestnicy będą korzystać z doradztwa w  kwestiach prawno-podatkowych specyficznych dla branży kreatywnej oraz w obszarze własności intelektualnej, w tym: Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy czy RBS - Rzączyńska Bukryj-Stoś Kancelaria Radców prawnych i Adwokatów oraz reprezentantów firm z sektora biznesowego.

Program przygotowany jest przede wszystkim dla młodych firm, ale też studentów ostatnich lat oraz absolwentów szkół artystycznych, którzy dopiero zastanawiają się nad założeniem własnej firmy.

Wszystkie informacje na temat projektu można znaleźć na stronie http://kipa.pl

Feedback