Kontakt - Warszawska Szkoła Filmowa

ERROR - : Instance szkolafilmowa | Page: 2 (jpalio.wsf.view.Category) | Object: 228 (jpalio.wsf.view.category.ContentType) Line: 3, Col: 64 | Stack ->2[41,52]->228[3,64] | Wyjątek w wywołaniu metody .setParam
Connector palio | BRAK REGIONU
at palio.connectors.SQLPalioConnector.getRegion(SQLPalioConnector.java:290)
at palio.Instance.getElement(Instance.java:951)
at palio.Instance.getElement(Instance.java:1043)
at palio.Instance.getRegion(Instance.java:1178)
at palio.modules.User.getRegion(User.java:2063)
at palio.modules.User$getRegion$2.call(Unknown Source)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCall(CallSiteArray.java:45)
at palio.modules.User$getRegion$2.call(Unknown Source)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.prepareQuery(NewsDAO.groovy:401)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor405.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:324)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.StaticMetaMethodSite$StaticMetaMethodSiteNoUnwrap.invoke(StaticMetaMethodSite.java:130)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.StaticMetaMethodSite.callStatic(StaticMetaMethodSite.java:99)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallStatic(CallSiteArray.java:53)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.StaticMetaMethodSite.callStatic(StaticMetaMethodSite.java:101)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callStatic(AbstractCallSite.java:169)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.getList(NewsDAO.groovy:286)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO$getList$2.callStatic(Unknown Source)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallStatic(CallSiteArray.java:53)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO$getList$2.callStatic(Unknown Source)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.getList(NewsDAO.groovy:278)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO$getList$4.callStatic(Unknown Source)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallStatic(CallSiteArray.java:53)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO$getList$4.callStatic(Unknown Source)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.getList(NewsDAO.groovy:264)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor463.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:324)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1207)
at org.codehaus.groovy.runtime.ScriptBytecodeAdapter.invokeMethodOnCurrentN(ScriptBytecodeAdapter.java:80)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.run(NewsDAO.groovy:12)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor383.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:324)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1207)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1016)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:807)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.invokeMethod(NewsDAO.groovy)
at palio.pelements.PObject.execute(PObject.java:245)
at palio.compiler.PObjectByCodeCaller.execute(PObjectByCodeCaller.java:37)
at palio.compiler.ParamsContainer.prepareParam(ParamsContainer.java:49)
at palio.compiler.ParamsContainer.prepareParams(ParamsContainer.java:57)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.compiler.PalioCompiler.executeAsObject(PalioCompiler.java:64)
at palio.pelements.PObject.execute(PObject.java:236)
at palio.compiler.PObjectByCodeCaller.execute(PObjectByCodeCaller.java:37)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:89)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2762)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor90.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2749)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor106.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.compiler.PalioCompiler.executeAsPage(PalioCompiler.java:58)
at palio.pelements.PObject.executeAsRoot(PObject.java:270)
at palio.pelements.PPage.executeBody(PPage.java:285)
at palio.pelements.PPage.writeBody(PPage.java:236)
at html.run.buildResponse(run.java:402)
at html.run.service(run.java:490)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:731)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:303)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:221)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:122)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:505)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:169)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:116)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:436)
at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:190)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:625)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:316)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)


Zaloguj się:


ERROR - : Instance szkolafilmowa | Page: 2 (jpalio.wsf.view.Category) | Object: 5 (jpalio.wsf.view.common.Footer) Line: 36, Col: 84 | Stack ->2[54,34]->5[36,84] | Wyjątek w wywołaniu metody .setParam
Connector palio | BRAK REGIONU
at palio.connectors.SQLPalioConnector.getRegion(SQLPalioConnector.java:290)
at palio.Instance.getElement(Instance.java:951)
at palio.Instance.getElement(Instance.java:1043)
at palio.Instance.getRegion(Instance.java:1178)
at palio.modules.User.getRegion(User.java:2063)
at palio.modules.User$getRegion$2.call(Unknown Source)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.prepareQuery(NewsDAO.groovy:401)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor405.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:324)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.StaticMetaMethodSite$StaticMetaMethodSiteNoUnwrap.invoke(StaticMetaMethodSite.java:130)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.StaticMetaMethodSite.callStatic(StaticMetaMethodSite.java:99)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callStatic(AbstractCallSite.java:169)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.getList(NewsDAO.groovy:286)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO$getList$2.callStatic(Unknown Source)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCallStatic(CallSiteArray.java:53)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO$getList$2.callStatic(Unknown Source)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.getList(NewsDAO.groovy:278)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor540.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:324)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.StaticMetaMethodSite.invoke(StaticMetaMethodSite.java:43)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.StaticMetaMethodSite.callStatic(StaticMetaMethodSite.java:99)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.getList(NewsDAO.groovy:248)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor553.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:324)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1207)
at org.codehaus.groovy.runtime.ScriptBytecodeAdapter.invokeMethodOnCurrentN(ScriptBytecodeAdapter.java:80)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.run(NewsDAO.groovy:12)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor383.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:324)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1207)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:1016)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:807)
at jpalio.core.dao.cms.NewsDAO.invokeMethod(NewsDAO.groovy)
at palio.pelements.PObject.execute(PObject.java:245)
at palio.compiler.PObjectByCodeCaller.execute(PObjectByCodeCaller.java:37)
at palio.compiler.ParamsContainer.prepareParam(ParamsContainer.java:49)
at palio.compiler.ParamsContainer.prepareParams(ParamsContainer.java:57)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio.ifNotNull(Palio.java:3551)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor98.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.modules.Palio._if(Palio.java:2762)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor90.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke0(MethodCaller.java:85)
at palio.compiler.MethodCaller.invoke(MethodCaller.java:102)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:80)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.compiler.PalioCompiler.executeAsObject(PalioCompiler.java:64)
at palio.pelements.PObject.execute(PObject.java:236)
at palio.compiler.PObjectByCodeCaller.execute(PObjectByCodeCaller.java:37)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:89)
at palio.compiler.PalioCompiler.execute(PalioCompiler.java:93)
at palio.compiler.PalioCompiler.executeAsPage(PalioCompiler.java:58)
at palio.pelements.PObject.executeAsRoot(PObject.java:270)
at palio.pelements.PPage.executeBody(PPage.java:285)
at palio.pelements.PPage.writeBody(PPage.java:236)
at html.run.buildResponse(run.java:402)
at html.run.service(run.java:490)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:731)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:303)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:381)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:221)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:122)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:505)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:169)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:116)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:436)
at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process(AjpProcessor.java:190)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:625)
at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:316)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)ERROR - : Instance szkolafilmowa | Page: 2 (jpalio.wsf.view.Category) | Object: 5 (jpalio.wsf.view.common.Footer) Line: 38, Col: 22 | Stack ->2[54,34]->5[38,22] | Wyjątek w wywołaniu metody .bigger
(java.lang.NullPointerException)

[CZYTAJ WIĘCEJ]

Feedback