Prawne - Warszawska Szkoła Filmowa

Regulamin Kina (For English press here)

Regulamin korzystania ze studia fotograficznego (For English press here)

Regulamin korzystania ze studia dźwiękowego (For English press here)

Regulamin sal multimedialnych i montażowych (For English press here)

Deklaracja odpowiedzialności korzystania z sali (For English press here)

Protokół odbiorczy (For English press here)

Protokół szkód (For English press here)

 

 


 

 

Sesja egzaminacyjna dla kierunków:

I, II i III rok Aktorstwa

 

Sesja egzaminacyjna dla kierunków:

I, II i III rok Reżyserii Filmowej

 

Sesja egzaminacyjna dla kierunków:

I, II i III roku Realizacji Obrazu Filmowego

 

Sesja egzaminacyjna dla kierunków:

Montaż, Fotografia, Filmoznawstwo Praktyczne, Tworzenie Gier Wideo, Film Directing

 

Sesja egzaminacyjna dla kierunków:

Kreacja dźwięku i Organizacja produkcji firmowej i telewizyjnej

 

 


 

 

Aktorstwo Nowych Mediów I rok

Aktorstwo Nowych Mediów II rok

Aktorstwo Nowych Mediów III rok

Reżyseria i Kierunek Operatorski I rok

Reżyseria i Kierunek Operatorski II rok

Reżyseria i Kierunek Operatorski III rok

Tworzenie Gier, Montaż

Organizacja Produkcji Filmowej

Fotografia III rok

 


 

Statut Warszawskiej Szkoły Filmowej

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin samorządu studenckiego

 

 

Kodeks etyki studenta

Regulamin finansowania filmów dyplomowych

 


 

 

Regulamin stypendialny

Zał. 1. Oświadczenie jeden kierunek

Zał. 2. Wniosek o stypendium socjalne

Zał. 2.1. Oświadczenie członka rodziny

Zał. 2.1.1. Zaświadczenie US

Zał. 2.1.2. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Zał. 2.1.3. Oświadczenie ZUS

Zał. 2.2. Brak wspólnego gospodarstwa

Zał. 2.3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Zał. 3. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zał. 4. Wniosek o stypendium Rektora

Zał. 5. Wniosek o zapomogę

 

 


 

Regulamin praktyk studenckich (dla studenta kształcącego się od roku akademickiego 2014/2015)

Regulamin praktyk studenckich (dla studenta który rozpoczął naukę przed rokiem akademickim 2014/2015)


 

Zarządzenie Kanclerza nr 1/2017 - rodzaj i wysokość opłat, zasady i tryb ich pobierania

Zarządzenie Kanclerza nr 2/2017 - w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

 


 

 

Umowa o kształcenie - Ogólna

Umowa o kształcenie - Aktorstwo

Umowa o kształcenie - Tworzenie gier

Umowa o kształcenie - Reżyseria (studia podyplomowe)

 


 

 

Tuition fee in Warsaw Film School

 


 


Regulamin obrony prac licencjackich

Oświadczenie studenta o samodzielności pracy dyplomowej

Zaloguj się:

Warszawska Szkoła Filmowa ul. Generała Zajączka 7 01-518 Warszawa info@szkolafilmowa.pl
[CZYTAJ WIĘCEJ]
Feedback