Nowy Prowadzący - Mała Filmówka - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Arkadiusz Krzyształowski. Filmowiec i fotograf. Absolwent Krakowskiej Szkoły Filmowej i student WriTV w Katowicach. Prowadził kursy, warsztaty i obozy filmowe.

Program zajęć: 
obsługa kamery, możliwości tkwiące w amatorskim i profesjonalnym sprzęcie, Uczestnicy dowiedzą się, jakich błędów unikać, jak osiągnąć zamierzony efekt, maksymalnie wykorzystując możliwości sprzętu. podstawowe aspekty pracy operatora, między innymi wykorzystanie oświetlenia i warunków otoczenia do budowy nastroju filmu. Analiza autorskiego materiału filmowego pozwoli na bieżąco korygować błędy. Omówimy zakres obowiązków, charakterystykę zawodu. Budowanie i realizacja własnego scenariusza. Sporo uwagi poświęcimy zasadom reżyserii filmowej i tworzeniu filmowych kadrów.
Uczestnicy dzielą się i tworzą małe zespoły, w którym mogą sprawdzić się zarówno w roli operatora, jak i reżysera, realizatora dźwięku czy też aktora. Jako zespół uczą się niełatwej pracy zespołowej, podziału obowiązków i szybkiej realizacji filmu.


I etap - preprodukacja filmu - pisanie scenariuszy, scenopisów; casting, wybór scenerii;

II etap – Podzielenie się na grupy produkcyjne. Podział ról w ekipach filmowych i dopracowanie krótkich scenariuszy

III etap to realizacja filmu - praca ze sprzętem, dobór oświetlenia, realizacja zdjęć, praca z aktorem i montaż finalnych wersji etiud.

Zapraszamy na zajęcia! 

Feedback