Produkcja - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ

Organizacja produkcji filmowej prowadzona jest na kierunku Film i Multimedia

Studenci poznają technologię produkcji filmu. Duży nacisk w programie nauczania kładzie się na nowoczesne środki produkcji, postprodukcji i dystrybucji filmów i produkcji audiowizualnych. Ćwiczenia obejmują wykonanie sprawozdania organizacyjno – ekonomicznego wraz z kosztorysem wynikowym filmu, budżetu P&A oraz media-planu dla całego okresu promocji filmu od developmentu do ostatniego okna eksploatacji. Ćwiczenia praktyczne uczą przygotowywania pakietów i wniosków o finansowanie produkcji oraz prezentacji sponsorskich i promocyjnych opartych o pracę w grupie w połączeniu z umiejętnością wystąpień publicznych.

ZAJĘCIA - ZARYS PROGRAMU STUDIÓW

Program nauczania obejmuje zagadnienia z obszaru nauk prawnych i ekonomicznych: prawo własności intelektualnej, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i opodatkowania przedstawicieli wszystkich profesji związanych z filmem, zasady kosztorysowania i budżetowania filmu, podstawy księgowości i rachunkowości. Dopełnieniem są przedmioty dotyczące historii powszechnej filmu, historii filmu polskiego oraz historii kultury i sztuki. Tok nauki przewiduje zajęcia dydaktyczne o charakterze warsztatowym i analitycznym oraz pracę indywidualną przy realizacji produkcji filmowych studentów reżyserii.


I SEMESTR
Technologia produkcji filmowej, Kamil Przełęcki, Michał J. Zabłocki
Technika i sztuka operatorska, prof. Andrzej Jaroszewicz
Oświetlenie filmowe, Sylwester Adamski
Mechanizmy finansowania w kulturze, dr Zina Jarmoszuk
Unia Europejska wobec problemów kultury, dr Katarzyna Grzyb
Podstawy zarządzania, dr hab. Joanna Cygler
Podstawy ekonomii i finansów, dr hab. Kazimierz Kloc

II SEMESTR
Technologia produkcji filmowej, Kamil Przełęcki, Michał J. Zabłocki
Warsztat techniki i sztuki operatorskiej, Andrzej Wolf
Montaż w filmie, Zbigniew Niciński
Podstawy zarządzania, dr hab. Joanna Cygler
Ekonomia kultury i mediów, prof. Urszula Grzelońska
Historia filmu polskiego, dr Marta Hauschild

III SEMESTR
Planowanie produkcji i kosztów filmu, Kamil Przełęcki, Michał J. Zabłocki
Elementy inscenizacji – scenografia, Magdalena Dipont
Specyfika produkcji filmowych, Jan Janik
O sztuce reżyserii filmowej, Marek Brodzki
Podstawy rachunkowości, Danuta Skrzypek
Sztuka wystąpień publicznych, dr Katarzyna Grzyb
Historia powszechna kina, dr Marta Hauschild
Antropologia kultury, dr Marta Hauschild

IV SEMESTR
Analiza i rozliczanie budżetu filmowego, Kamil Przełęcki, Michał J. Zabłocki
Realizacja dźwięku w filmie, Grzegorz Lindemann
Encyklopedia prawa i prawo gospodarcze, mec. Małgorzata Grzybowska
Prawo autorskie, mec. Małgorzata Grzybowska
Sztuka negocjacji, dr Katarzyna Grzyb
Historia powszechna kina, dr Marta Hauschild

V SEMESTR
Nowe media, mgr Kamil Przełęcki, Michał J. Zabłocki
Development filmu, dr Artur Majer
Specyfika produkcji telewizyjnych, Maciej Sowiński
Rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne, Marcin Trzciński
Prawo autorskie, mec. Małgorzata Grzybowska
Prawo autorskie w produkcji filmowe, Michał J. Zabłocki
Kino współczesne w Polsce i na świecie, dr Marta Hauschild

VI SEMESTR
Kooprodukcje międzynarodowe, Irena Strzałkowska
Rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne, Marcin Trzciński
Kino współczesne w Polsce i na świecie, dr Marta Hauschild
Praktyki studenckie
Przygotowanie pracy licencjackiej

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: PRODUKCJA FILMOWA
Dostępne tryby studiów: dzienny i zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 30 czerwca 2017.

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 1250 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
950 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
400 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Opłaty za studia w trybie zaocznym
- Wpisowe – 1000 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
800 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
100 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

 

Feedback