pl#jpalio.cms.category#REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa
REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO

Realizacja Obrazu FIlmowego

Studia operatorskie trwają trzy lata i przygotowują do pracy w zawodzie operatora kamery, operatora obrazu, ale także np. specjalisty ds. post-produkcyjnej obróbki obrazu (np.: korekcji barwnej cyfrowego obrazu filmowego). Podczas zajęć warsztatowych studenci poznają podstawy sztuki operatorskiej, zagadnienia dotyczące cyfrowego zapisu obrazu w technologii klasycznej i stereoskopowej, kreacji efektów komputerowych oraz post-produkcyjnej obróbka obrazu. 

Tok studiów przewiduje zajęcia prowadzone w warunkach planu filmowego oraz w studio cyfrowej obróbki obrazu. W ramach programu nauczania studenci realizują ćwiczenia i etiudy filmowe. Na zakończenie każdego roku nauki studenci realizują filmy roczne.

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Realizacja Obrazu Filmowego, w trybie dziennym. Absolwenci, po realizacji filmu dyplomowego i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

 

PROGRAM

1 rok nauki
Film współczesny, dr Maciej Ślesicki [w/ć]
Język filmu i wizualizacja, Marek Brodzki [w/ć]
Podstawy dramaturgii i scenariopisarstwa, Wojciech Saramonowicz [w]
Ćwiczenia scenariuszowe, Agnieszka Kruk [ć]
Warsztat reżysersko-operatorski, Wojciech Rawecki [ć]
Podstawy pracy z kamerą, Andrzej Wolf [ć]
Sztuka operatorska, dr hab. Andrzej Ramlau [w/ć]
Podstawy oświetlenia w filmie, Sylwester Adamski [ć]
Język filmu w montażu, Zbigniew Niciński [w]
Wprowadzenie do montażu filmowego [brief], Zbigniew Niciński [ć]
Kierunki rozwoju filmu współczesnego, dr Andrzej Kołodyński [w]
Historia filmu polskiego, dr Paulina Kwiatkowska [w/ć]
Antropologia kultury, dr Marta Hauschild [w/ć]
Kultura popularna, dr Marta Hauschild [w/ć]
Wybrane elementy z historii sztuki, dr Ewa Korpysz [w]

2 rok nauki
Film współczesny, dr Maciej Ślesicki [ć]
Warsztat operatorski, Paweł Dyllus [ć]
Warsztat operatorski, Adam Bajerski [ć]
Warsztat operatorski, Andrzej Wolf [ć]
Sztuka operatorska, dr hab. Andrzej Ramlau [w/ć]
Elementy historii sztuki operatorskiej, dr Katarzyna Taras [w]
Inscenizacja, dr hab. Sławomir Kryński [w/ć]
Warsztat filmu dokumentalnego, Maciej Cuske [ć]
Analiza techniczna filmu, Robert Wichrowski [w/ć]
Warsztat nowych technologii [korekcja barwna obrazu filmowego], Bartosz Malina [ć]
Historia powszechna kina, dr Paulina Kwiatkowska [w/ć]

3 rok nauki
Warsztat filmu dyplomowego, Radosław Piwowarski [ć]
Technika i sztuka operatorska, prof. Andrzej Jaroszewicz [w/ć]
Opowiadanie obrazem w filmie, prof. Bogdan Dziworski [ć]
Kino współczesne w Polsce i na świecie, dr Katarzyna Taras [w]
Analiza filmu, dr Marta Hauschild [w/ć]
Narracja TV, Kuba Ryszkiewicz [ć]
Prawo autorskie, mec. Małgorzata Grzybowska [w/ć]
Struktury kinematografii, dr Artur Majer [w/ć]

oznaczenia: [w] - wykład, [ć] - ćwiczenia

 

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
Dostępne tryby studiów: dzienny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 prowadzana jest w oparciu wynik rozmowy kwalifikacyjnej i ocenę zaprezentowanych prac.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 
17 czerwca 2017 r. od godziny 10.00

Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 16 czerwca włącznie wraz z wersją elektroniczną pracy artystycznej.

REJESTRACJA ONLINE

Prace artystyczne kandydaci prezentują podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( do wyboru):

- Fragment scenariusza etiudy filmowej lub treatment etiudy filmowej (razem max. 20 stron).
- Krótki (ok. 2-5 min.) film lub teledysk.
- Fotografie.
- Foto-scenariusz (opowiadanie o wydarzeniu realnym lub fikcyjnym w postaci uporządkowanego i ponumerowanego zestawu 20 fotografii autorstwa kandydata).

* scenariusz należy wysłać do 10 czerwca w wersji elektronicznej na adres info@szkolafilmowa.pl (wersję papierową kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* film lub teledysk na płycie DVD kandydat powinien przynieść ze sobą na rozmowę rekrutacyjną)
* zdjęcia wywołane w formie odbitek od 15 do 20 zdjęć (format i tematyka są dowolne, w kolorze lub czarno

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Obowiązkowe dokumenty 
przy składaniu podania o dostanie się na studia to:
- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

- wersję elektroniczną pracy artystycznej (najlepiej na płycie)

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.


Czesne:


Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 2500 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
1250 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
500 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 
- Czesne płatne w rozrachunku rocznym: 11500 PLN rocznie  

Terminy płatności 
- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

 

 

Feedback