Montaż - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa
MONTAŻ

MONTAŻ

Studia trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie nauki studenci realizują praktyczne ćwiczenia montażowe mające na celu naukę montażu na potrzeby form fabularnych i dokumentalnych, uwzględniając różnice techniki montażowej w zależności od rodzaju materiałów wyjściowych. Uczelnia zapewnia stanowiska montażowe do ćwiczeń podczas zajęć i do ćwiczeń indywidualnych. 

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Montaż filmowy, w trybie dziennym i w trybie zaocznym. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

ZAJĘCIA - ZARYS PROGRAMU STUDIÓW

Program nauczania obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane ze sztuką montażu różnych form filmowych i warsztatem reżyserii filmowej - podstawy pracy z kamerą i reżyserii filmowej, podstawy języka filmowego i montażu, montaż fabularny i dokumentalny, różne style opowiadania filmowego i wynikające z nich skutki montażowe, budowanie rytmów w scenach aktorskich, budowanie dramaturgii akcji, techniki montażu oddające strukturę czasu i przestrzeni w filmie. Studenci poznają podstawy budowy obrazu ekranowego oraz technik cyfrowych współczesnych systemów komputerowych. Dopełnieniem programu są przedmioty dotyczące historii powszechnej filmu, historii filmu polskiego oraz historii kultury i sztuki.

Przedmioty specjalizacyjne [montaż filmowy] 
Wprowadzenie do montażu filmowego, Zbigniew Niciński
Język filmu w montażu, Marek Brodzki
Montaż fabularny, Zbigniew Niciński
Montaż dokumentalny, Miłosz Janiec
Analizy montażowe, Piotr Gorszczyński
Realizacja dźwięku w filmie, Joanna Badełek
Compositing, Paweł Kryszak
Wprowadzenie do animacji 3D, Cyprian Piwowarski

Przedmioty ogólne [obraz filmowy i audiowizualny] 
Dramaturgia w filmie, Magdalena Łazarkiewicz
Język filmu i wizualizacja, Marek Brodzki
Podstawy pracy z kamerą, Andrzej Wolf
Sztuka operatorska, dr hab Andrzej Ramlau
Warsztat reżysersko-operatorski, Wojciech Rawecki
Analiza techniczna filmu, Robert Wichrowski
Warsztat nowych technologii, Bartosz Malina

Przedmioty ogólne [kultura i sztuka] 
Antropologia kultury, dr Marta Hauschild 
Kultura popularna, dr Marta Hauschild 
Historia kultury i sztuki, dr Ewa Korpysz 
Kierunki rozwoju filmu współczesnego, dr Andrzej Kołodyński
Historia filmu polskiego, dr Paulina Kwiatkowska 
Historia powszechna kina, dr Paulina Kwiatkowska
Analiza filmu, dr Marta Hauschild
Struktury kinematografii, dr Artur Majer 
Prawo autorskie, mec. Małgorzata Grzybowska

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: MONTAŻ
Dostępne tryby studiów: dzienny i zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 30 czerwca 2017.

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Opłaty za studia w trybie dziennym
- Wpisowe – 1250 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
950 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
400 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Opłaty za studia w trybie zaocznym
- Wpisowe – 1000 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
800 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
100 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback