Fotografia - Kierunki - Warszawska Szkoła Filmowa
FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Fotografia, w trybie zaocznym. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata.

Studenci Fotografii zdobędą umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do świadomego kształtowania własnej ścieżki twórczej i podjęcia działalności zawodowej w powiązaniu z mediami, wydawnictwami, galeriami sztuki. Będą przygotowani do prezentacji portfolio i różnych form sprzedaży własnych prac.

 

FOTOGRAFIA KREACYJNA
-        środki artystyczne w fotografii
-        technologia obrazu analogowego
-        technologia obrazu cyfrowego
-        łączenie technik fotograficznych, analogowej i cyfrowej
-        specjalizacje w fotografii
-        sposoby kreacji artystycznej w fotografii

SESJA FOTOGRAFICZNA OD ‘A’ DO ’Z’
-        fotografia mody, portret
-        fotografia reklamowa i produktowa
-        przygotowanie sesji fotograficznej
-        lampy [światło sztuczne] w studio fotograficznym
-        makijaż fotograficzny
-        obróbka zdjęć w programie PHOTOSHOP

FOTOGRAFICZNE „HOW TO”
-        poznawanie tajników fotografii poprzez analizę konkretnych zdjęć i próbę odtworzenia określonych walorów estetycznych w przestrzeni studyjnej lub w plenerze
-        fotografia czarno-biała w ciemni – tworzenie charakteru zdjęć

REPORTAŻ FOTOGRAFICZNY
-        celowe użycie aparatu fotograficznego w każdych warunkach
-        umiejętność spontanicznego działania poprzez fotografię
-        fotografia i przełamywanie stresu w kontaktach międzyludzkich
-        tworzenie obrazów fotograficznych o zaplanowanej treści i wartościach estetycznych
-        narracja fotograficzna

BRANŻA FOTOGRAFICZNA, RYNEK WYSTAWIENNICZY I WYDAWNICZY
-        spotkania z ludźmi z branży [aktywni fotograficy, fotoedytor, kurator wystawy]
-        przygotowanie zdjęć na wystawę
-        aranżacja ekspozycji
-        współpraca fotografika z kuratorem i instytucją wystawienniczą
-        przygotowanie portfolio, artbooka, albumu
-        rynek fotografii dla młodych

HISTORIA FOTOGRAFII, KULTURA WIZUALNA
-        twórcy fotografii w historii kultury i sztuki
-        najważniejsze zjawiska historii fotografii na tle historii sztuki i rozwoju nauki i techniki
-        społeczne funkcje fotografii
-        funkcje i rozumienie obrazu wizualnego na przestrzeni wieków
-        status obrazów wizualnych w kulturze
-        filozofia fotografii

KREACJA OBRAZU FILMOWEGO I AUDIOWIZUALNEGO
-        praktyczne zajęcia ze sztuki operatorskiej
-        podstawy montażu filmowego

PODSTAWY WIEDZY O FILMIE I HISTORIA KINA

HISTORIA SZTUKI

PRAWO AUTORSKIE W SZTUKACH AUDIOWIZUALNYCH

 

REKRUTACJA

Kierunek: Film i Multimedia
Specjalność: FOTOGRAFIA
Dostępne tryby studiów: zaoczny

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Wszystkie niezbędne dokumenty prosimy składać w Dziekanacie Uczelni do 30 czerwca 2017.

REJESTRACJA ONLINE

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu podania o dostanie się na studia to:

- ankieta
- list motywacyjny
- potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200zł
- 3 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
- kserokopia dowodu osobistego / paszportu
- zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości
- świadectwo dojrzałości (Uznajemy wyłącznie oryginały lub odpisy)

Przyjmowany jest tylko komplet dokumentów. 

UWAGA!
List motywacyjny powinien być skierowany do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego. Każdy list powinien zawierać imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, adres e-mail kandydata.
Ankieta osobowa jest obowiązkowa i należy ją wypełnić w wersji elektronicznej.

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji kandydaci podpisują umowę o kształcenie.

Czesne:

Opłaty za studia w trybie zaocznym
- Wpisowe – 1000 PLN
- Obowiązkowa składka na ubezpieczenie NNW - ok. 33 PLN - płatna corocznie, razem z ratą czesnego za m-c październik
- Czesne płatne w rozrachunku miesięcznym:
600 PLN w miesiącach od października do czerwca włącznie
100 PLN w miesiącach od lipca do września włącznie 

Terminy płatności 

- Wpisowe: termin płatności upływa 7-go dnia od podpisania umowy o kształcenie
- Czesne w rozrachunku miesięcznym: termin płatności upływa 5-go dnia każdego miesiąca 

Opłatę rekrutacyjną proszę przelewać na konto:

Warszawska Szkoła Filmowa
ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa
Bank Pekao SA
95 1240 1040 1111 0010 5829 1000

 

Absolwentów Liceum Filmowego nie obowiązują: egzaminy, opłata wpisowa, opłata rekrutacyjna. Dodatkowo: zniżka na czesne 15 %

Feedback