Intensywny kurs montażu 2017 - trwają zapisy! - Warszawska Szkoła Filmowa, akademia, gimnazjum, liceum, kursy filmowe Warszawa

Intensywny kurs montażu - trwa rekrutacja!

 


Termin kursu: 19 czerwca - 30 czerwca, godz. 10-15

(Informacje: Paulina Rębkowska, paulinarebkowska@szkolafilmowa.pl)

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Dopuszczalna liczba uczestników: 10-20 osób. Przy jednym stanowisku montażowym: 1-2 osoby. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, w związku z tym prosimy o zweryfikowanie dostępności miejsc na kursie u pracownika dziekanatu

Kurs poprowadzi Zbigniew Niciński, montażysta i realizator telewizyjny. Nagrodzony w 1992r. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za montaż filmu "Psy" w reż. Władysława Pasikowskiego. Oprócz tego montażysta takich filmów jak, m.in. "Psy 2. Ostatnia krew", "Kroll", "Pokaż kotku co masz w środku".

 

Intensywny kurs montażu - program

 

Zaprezentowanie sprzętu w montażowni – komputery, program AVID. Zapoznanie się z istotą montażu: czemu służy montaż i jak powinno się postrzegać tę dziedzinę działalności artystycznej. Sprawdzian predyspozycji poszczególnych uczestników kursu przez proste ćwiczenie typu ciągi montażowe.

Podstawy montażu

Ujęcie, scena, sekwencja. Film na taśmie światłoczułej, zapis cyfrowy.

Wykonanie ćwiczenia z użyciem sprzętu filmowego (kamer, światła).

Ruch w filmie

Ruch obiektu, ruch kamery, cięcia na ruchu. Rytm i tempo.

Film fabularny

Dialogi w filmie – jak montować rozmowę dwóch postaci?

Scena dialogowa.

Ćwiczenie – montaż kilku scenek dialogowych.

Podstawy montażu

Montaż dramaturgiczny i skojarzeniowy.

Wybrane figury stylistyczne.

Interpunkcja filmowa. Wykonanie kilku przejść pomiędzy ujęciami.

Budowanie całości dzieła - dramaturgia.

Dźwięk w filmie

Muzyka, efekty i dialogi w filmie.

Przykłady filmów. Prezentacja udźwiękawiania scenki z filmu.

Ćwiczenie z dźwiękiem.

Opracowywanie filmu w warstwie obrazowej i dźwiękowej.

Wykonanie napisów i korekty barwnej.

Opublikowanie filmu w postaci pliku.

Większość zajęć teoretycznych i praktycznych będzie dostosowywana na bieżąco do poziomu zaangażowania grupyKursanci będą mieli do dyspozycji materiały robocze profesjonalnych filmów i produkcji 
własnych Warszawskiej Szkoły Filmowej. Będą także realizować swoje ćwiczenia. Całość 
kursu jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb i możliwości kursantów. 
Nauka programu AVID jest dostosowywana personalnie do każdego uczestnika. Nie ma 
znaczenia, czy ktoś wcześniej pracował na takim lub innym, podobnym programie. Jedynym 
warunkiem jest znajomość podstaw pracy w Windows. Program kursu, na technicznym 
poziomie, jest przyjazny dla wszystkich i nie wymaga posiadania wiedzy technicznej. 

Zapraszam serdecznie
Zbigniew Niciński

 

Intensywny kurs montażu - zgłoszenia

 

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Kompletne zgłoszenie uczestnictwa w kursie powinno zawierać wypełnioną ankietę zgłoszeniową (do pobrania tutaj w pliku .doc) (do pobrania tutaj w pliku .pdf), kserokopię dowodu osobistego, oraz dowód uiszczenia opłaty za kurs.

Zgłoszenie należy dostarczyć (osobiście, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej ) na następujący adres:


Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa
e-mail: paulinarebkowska@szkolafilmowa.pl

W ankiecie zgłoszeniowej proszę podać nazwę kursu i termin: "KURS MONTAŻU FILMOWEGO, czerwiec 2017 r."

Opłata za kurs wynosi 1200 PLN (słownie: tysiąc dwieście złotych).

Opłatę rekrutacyjną za kurs proszę przelewać na konto:

Linda & Ślesicki Production Sp. z o.o.

ul. Gen Zajączka 7, 01-518 Warszawa

66 1240 1040 1111 0000 0136 5748 

Feedback